Dossiers

Beste Burger

Recept voor beleidsparticipatie met álle burgers.

30 Wooneisen

30 eisen voor een warm woon- en opvangbeleid.

Brieven uit de Zuidpoort

Hoe maak je brieven duidelijker? Ervaringen, brochure, film en tips.

De Stressweg

Op weg naar sterke gesprekken in hulpverlening.

Recht op vrije tijd en participatie

Thema Werelddag van Verzet tegen Armoede 2021.

Inkomen en onderbescherming

Thema Werelddag van Verzet tegen Armoede 2020.

Helder communiceren

De coronacrisis bevestigde hoe noodzakelijk dit is.

Aanbevelingen tijdens Corona

Vanuit de Gentse Verenigingen Waar Armen Het Woord nemen.

Gevolgen van Corona-maatregelen

Wat is de impact van de Coronamaatregelen op mensen in armoede?

De geboorte van Pino

Onderzoek naar welke stress armoede veroorzaakt en welke mogelijkheden mensen in armoede hebben om ermee om te gaan.

Ouder, je bent het en je blijft het

Heel wat ouders die aan de zijlijn geraakten door een echtscheiding of plaatsing van hun kinderen lijden onder verlies.

Vooruit in vrijwilligerswerk

Een eigen visie over vrijwilligers in een maatschappelijk kwetsbare positie.

De plaats van ouders in armoede op school

Thema’s van de ouders op efficiënte wijze ter sprake brengen in het LOP, zowel wat het basisonderwijs, als wat het secundair onderwijs betreft.

Communicatie tussen school en ouders

Charter voor scholen die zich engageren om werk te maken van een goede communicatie met alle ouders van leerlingen in hun school.