Missie en visie

MISSIE

samen strijden

SAMEN STRIJDEN

Wij willen de situatie van mensen in armoede verbeteren!
We werken vaak in groep en bespreken wat zou moeten veranderen. We zoeken samen hoe het beter kan. Die oplossingen leggen we op tafel bij diensten en politiek. Zo versterken we de stem van mensen in armoede
De Zuidpoort gaat ook zelf de wijk in om mensen te leren kennen en naar hen te luisteren.

samen zijn

SAMEN ZIJN

De Zuidpoort is een veilige plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom: mensen mét armoede-ervaring en mensen zonder armoede-ervaring. 
Elke week is er een vast aanbod: ontmoeting, onthaal en Rap-op-stap. Daarnaast zijn er regelmatig leuke activiteiten, zoals naailessen, uitstapjes en vormingen.

samen werken

SAMEN WERKEN

De hele werking van de Zuidpoort wordt mee gesteund door vrijwilligers. We organiseren samen activiteiten én hebben plezier samen. 

VISIE

In het jaarboek armoede 2018 lezen we volgende vernieuwde definitie over armoede:

“We zien armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet op eigen kracht overbruggen.” (Raeymaeckers, Coene en Hubeau, 2018, p.24)

De Zuidpoort gaat aan de slag met deze kloof. Enerzijds versterken we mensen in hun kracht om de kloof te overbruggen. Anderzijds gaan we op zoek naar manieren om die kloof structureel te dichten.

MEERJARENPLAN 2022-2025

Het voorbije jaar ging de Zuidpoort in gesprek met deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers, om tot een nieuw meerjarenplan te komen. Dit plan geeft ons richting, helpt ons bij het maken van keuzes, en geeft weer wat we als organisatie willen doen.

De laatste stap was het meerjarenplan vertalen in toegankelijke taal.  Zodat iedereen kan begrijpen welke keuzes we maken.

Klik hier om het te downloaden.