Activiteiten

SAMEN STRIJDEN

Onthaal

In het onthaal kunnen bezoekers terecht met allerlei vragen. Wij helpen of verwijzen door naar de juiste organisaties of diensten.

Werkgroep Megafoon

Éénmalige bijeenkomsten waar mensen met armoede-ervaring hun feedback of ervaringen delen over een bepaald thema.

Themawerking

In groep wordt een tijd lang rond één specifiek thema gewerkt. Deelnemers delen er hun persoonlijke ervaringen .

Beleidsbabbels

We bevragen mensen over hun ervaringen, zorgen, bevindingen, wensen, ... op vindplaatsen en verzamelen de input.

SAMEN ZIJN

Ontmoeting

Dit moment draait om gezellig samen zijn en jezelf kunnen zijn in een ontspannen omgeving.

Rap Op Stap

Een laagdrempelig reisbureau voor mensen met een beperkt budget, voor vakanties, daguitstappen en activiteiten.

Pretloket

We organiseren samen een betaalbare groepsuitstap, vb. naar de film, het theater, een museum, een natuurwandeling, …

Op Congé

Een project waarin vakantievaardigheden opgedaan worden, via het organiseren van vakanties met een voorbereidend traject.

SAMEN WERKEN

Parlement

Een maandelijkse vergadering over het leven in De Zuidpoort en daarbuiten. Iedereen is er welkom.

Vrijwilligerswerk

De hele werking van de Zuidpoort wordt mee gesteund door vrijwilligers, met en zonder armoede-ervaring.