Beleidsbabbels

Via de beleidsbabbels bevragen we mensen naar hun ervaringen, zorgen, bevindingen, wensen… over verschillende thema’s die hen aanbelangen. Dat doen we steeds op verschillende vindplaatsen in de wijk, met een kop koffie en een goede babbel. Zo zijn we maandelijks aanwezig in de voedselbedeling het Geraarke, Let’s Save Food en bij het wijkgezondheidscentrum. Doorheen die talloze gesprekken horen we vele verhalen, ideeën en wensen rond specifieke thema’s. Die verzamelen we in een signalenbundel. We betrekken partners en relevante diensten zodat de ervaringen van mensen rechtstreeks bij hen terechtkomen.

Beleidsgroep

Parallel met de beleidsbabbels starten we met een beleidsgroep, een diepgaander en langdurig groepstraject rond één van de thema’s van de beleidsbabbels. Met deze groep trachten we vanuit het perspectief van mensen met armoede-ervaring tot aanbevelingen voor structurele verandering te komen. De beleidsgroep wordt versterkt door de beleidsbabbels. Enerzijds op basis van input die verzameld wordt tijdens de beleidsbabbels (signalen, verhalen, probleemstelling…), waardoor méér mensen en dus méér en diverse stemmen gehoord worden. Anderzijds vormen de beleidsbabbels een nieuwe en laagdrempelige manier om mensen te laten kennismaken met de beleidsgroep én het thema waarmee we aan de slag zijn. 

In 2023 gaan we met de beleidsgroep van start rond het thema ‘afval’

Meer info

Beleidsbabbels – Neem contact op met manon@dezuidpoortgent.be.
Beleidsgroep – Neem contact op met emma@dezuidpoortgent.be.