We zijn er

Een podcast over armoede

Armoede is overal. En hoewel het alom aanwezig is, blijft het voor velen een ver-van-mijn-bedshow. We zijn er, maar we zijn er nog lang niet.

In deze verhalende podcast gaat De Zuidpoort in gesprek met hun deelnemers, mensen met en zonder armoede-ervaring. Ze delen hun ervaringen en geven hun mening over onder andere gezondheid, politiek en het belang van gezien worden. Daarnaast vertellen verschillende gasten vanuit hun expertise, zoals programmamaker Joris Hessels, klinisch psycholoog Paul Verhaeghe, schrijver Erik Vlaminck en moreel econoom Paul van de Lecq.

Op donderdag 2 maart 2023 viel onze podcast in de prijzen! 

We wonnen de Megafoon van Oikonde, een bekroning van een initiatief dat bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving.Sociaal.net interviewde De Zuidpoort.

Genoten van onze podcast? Wij kunnen jouw hulp gebruiken bij de verdere verspreiding

We zetten het geld in om onze podcast te laten horen in onder andere culturele centra en scholen, om zo de stem van armoede te versterken.

Luister
Afl. 1 - De Zuidpoort
Afl. 1 – De Zuidpoort
Een nieuwe podcast over armoede door vzw De Zuidpoort! Maar wat is De Zuidpoort? En wat betekent armoede nu precie
00:39:17
October 15, 2022
Afl. 2 - De gevolgen van armoede
Afl. 2 – De gevolgen van armoede
Wist je dat het stressniveau van een werkloze even hoog is als dat van een CEO? Wat zijn de gevolgen van armoede v
00:32:11
October 15, 2022
Afl. 3 - De blik op armoede
Afl. 3 – De blik op armoede
“Is het niet allemaal hun eigen schuld?” Hoe wordt er naar mensen in armoede gekeken en welke (voor)oordelen b
00:33:30
October 15, 2022
Afl. 4 - De economie van armoede
Afl. 4 – De economie van armoede
Welke impact heeft de economie op armoede? Kunnen we als maatschappij toestaan dat steeds meer mensen in armoede t
00:26:01
October 15, 2022
Afl. 5 - Het dove oor tot armoede
Afl. 5 – Het dove oor tot armoede
Wat is het belang van naar elkaar luisteren en elkaar zien? En is dat voldoende? Programmamaker en professioneel l
00:29:06
October 15, 2022
Afl. 6 - We zijn er
Afl. 6 – We zijn er
Wat is onze hoop, en waar zien we oplossingen? We blikken samen vooruit op de toekomst. Onze bezoekers, de échte
00:25:25
October 15, 2022
Trailer
Trailer
We zijn er… maar we zijn er nog niet. Armoede is overal aanwezig, ruim 15% van de Gentenaars wordt ermee geconfr
00:02:55
September 22, 2022
Meer info

Interview Welzijnszorg over armoede

Welzijnszorg vierde in 2019 haar 50e verjaardag in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en is intussen uitgegroeid tot een beweging. MO* Q&A met Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg ‘Armoede is een complex probleem dat redelijk eenvoudig aan te pakken is. Maar de politieke wil ontbreekt’

Podcast 'Hoe je armoede doorbreekt'

De podcast-serie sluit aan op het gelijknamige boek. Dit HAN-boek is geschreven door experts én mensen met ervaringskennis. De 8 aanbevelingen vormen de structuur van het boek en de afleveringen van de podcast-serie.

TV-serie 'Sander en de kloof'

Hoe kan het dat in Nederland de kloof tussen arm en rijk nog steeds bestaat en zelfs groter wordt? In de zesdelige VPRO-serie heeft Sander Schimmelpenninck een missie: de vermogens- en kansenongelijkheid aan de kaak stellen.

Decenniumdoelen 'Komaf met armoede'

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Decenniumdoelen, een samenwerkingsplatform rond armoede en ongelijkheid. Wij maken van armoede een prioriteit. Dat doen we samen met onze partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede.

Netwerk tegen armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen.

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een Belgisch instituut dat in 1999 werd opgericht via een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.