Corona – signalen en aanbevelingen

VOORAF

Er wordt wel eens gezegd dat we allemaal in hetzelfde schip zitten. Maar dat klopt niet. We zitten in dezelfde storm, nl. de coronacrisis, maar niet in dezelfde boot. De ene trotseert de storm op een luxejacht, de andere vanop een roeiboot. En daartussen varen nog veel andere boten. Sommigen genieten op volle zee, anderen moeten hun schip verlaten en hun reddingsboei uitgooien. Neen, in deze tijden van crisis zijn er heel verschillende ervaringen en noden. Iedereen beleeft zijn eigen reis. Hoog tijd om noden in kaart te brengen en actie te ondernemen zodat we iedereen op zee zo goed mogelijk doorheen deze storm kunnen loodsen.  

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, BMLIK, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Coronacrisis signalen en aanbevelingen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Dit document werd aangevuld door de partners van het wijkactieteam XL Dampoort (straathoekwerk, dienst ontmoeten en verbinden, vzw JONG, LDC Wibier, sociale regisseur en de wijkregisseur) en de wijkpartners uit Nieuw Gent.

We willen een oproep doen voor structurele maatregelen. In deze crisistijden is inzet op materiële hulp nodig en wenselijk, maar er is meer nodig op diverse levensdomeinen bij mensen die in armoede leven. Tegelijk willen we de vele initiatieven en nieuwe vrijwilligers danken voor hun steun in deze moeilijke tijden. 

WAAR DIENT GENT STERK OP IN TE ZETTEN?

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen vragen de Stad Gent om op volgende cruciale domeinen het verschil te maken:

  1. We roepen OCMW-medewerkers op om proactief en outreachend aan de slag te gaan richting alle cliënten. Noden dienen snel gedetecteerd en aangepakt te worden. Vele mensen en hun noden blijven nu onzichtbaar.
  2. Er is nood aan een relanceplan waarin structurele maatregelen voor mensen in armoede opgenomen worden. De focus op materiële hulpverlening tot nu toe was en blijft nodig, maar er dient op andere domeinen fors ingezet te worden:
    1. Eerst en vooral is de inkomenssituatie van vele mensen door deze crisis nog slechter geworden. We zien mensen die budgetmeters niet meer opladen, mensen waarbij de werkloosheidsuitkering nog altijd niet gestort is, …
    2. De huisvestingssituatie: vele mensen stonden op het punt te verhuizen en wachten nu op duidelijkheid. Tegelijkertijd dient het nijpend tekort van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen op de Gentse woningmarkt stevig aangepakt te worden. 
    3. Het aanpakken van het sociale isolement waarin vele mensen in armoede nog meer terecht gekomen zijn.
  3. Richting partners (bv. sociale huisvestingsmaatschappijen, CAW, …) kan de stad proactief oproepen om sterk in te zetten op oplossingen voor onderstaande signalen.

De Gentse armoedeverenigingen willen dan ook graag sterk betrokken worden op het vormgeven van dit relanceplan. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede kan hierop advies gegeven worden zodat de genomen maatregelen effectief terechtkomen bij zij die het nodig hebben.

SIGNALEN EN AANBEVELINGEN PER DOMEIN

Download hier de signalen en aanbevelingen van 4 Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen.