Oude dossiers

De geboorte van Pino

Onderzoek naar welke stress armoede veroorzaakt en welke mogelijkheden mensen in armoede hebben om ermee om te gaan.

Ouder, je bent het en je blijft het

Heel wat ouders die aan de zijlijn geraakten door een echtscheiding of plaatsing van hun kinderen lijden onder verlies.

Vooruit in vrijwilligerswerk

Een eigen visie over vrijwilligers in een maatschappelijk kwetsbare positie.

De plaats van ouders in armoede op school

Thema’s van de ouders op efficiënte wijze ter sprake brengen in het LOP, zowel wat het basisonderwijs, als wat het secundair onderwijs betreft.

Communicatie tussen school en ouders

Charter voor scholen die zich engageren om werk te maken van een goede communicatie met alle ouders van leerlingen in hun school.