Hebben wij als ouder in de armoede ook een plaats op school?

Wat

Op vraag van het LOP (lokale overlegplatforms) willen de Gentse verenigingen de ‘Belgische kansarme ouders’ een stem geven in het LOP. Iedere vereniging werkt op eigen wijze aan het verzamelen van ervaringen bij de eigen achterban, ook aan het reflecteren met de ouders over hun verwachtingen en voorstellen wat het onderwijs van hun kinderen betreft.

De Zuidpoort zette hier een drietal mensen voor in: de begeleidster van de Zuidpoort, een ervaringsdeskundige van Kind en Gezin, die zich tijdelijk gedurende één dag in de week engageert voor het project, en een leerkracht die als vrijwilligster voor het project verbonden is aan de Zuidpoort.
De ervaringsdeskundige ging het gesprek aan met een zevental gezinnen. Daarnaast werd één bijeenkomst van een groep ouders die actueel of in het verleden ervaring hebben met plaatsing van hun kinderen, gewijd aan het thema onderwijs. Zowel de begeleidster (tevens begeleidster van de groep) als de ervaringsdeskundige waren aanwezig.

Dit leverde in het geheel een bundel getuigenissen op, met inzichten over thema’s die blijkbaar het meest prioritair naar voor komen in de beleving van ouders.