Brieven uit De Zuidpoort

Wat

Bijna 1 op 2 volwassenen in Vlaanderen heeft het moeilijk om met informatie om te gaan (informatie vinden, begrijpen en hanteren). Veel brieven die zij ontvangen zijn bijgevolg te moeilijk. Tegelijkertijd hangt er voor mensen in een kwetsbare situatie soms veel van af, ze begrijpen niet alle rechten en gebruiken niet alle voordelen.

Op deze pagina vind je aanbevelingen, een brochure, checklist, veel meer tips en presentatie.

We delen alvast de essentie:

 1. Toegankelijke communicatie is niet enkel wenselijk voor bepaalde doelgroepen.
  Iedereen is erbij gebaat!
 2. Test je communicatie bij de gebruikers zelf. 
Wat zeggen de lezers?
Brochure

Klik hier om onze brochure te downloaden.
Je leest er:

 • hoe het project tot stand kwam
 • voor wie toegankelijke brieven nodig zijn
 • hoe je brieven helder maakt, op 3 manieren:
  • Weinig tekst zonder kortaf te zijn
  • Ondersteunende opbouw
  • Begeleidende vormgeving

Je vindt er ook een handige checklist, die kan je hier ook apart downloaden.

Voorbeelden
Brief Ivago origineel
Brief Ivago herwerkt
Brief OCMW origineel
Brief OCMW herwerkt
Presentatie
Meer tips

Ben je op zoek naar meer informatie over duidelijke communicatie?
Op deze pagina lijsten we verschillende interessante bronnen op.

Partners

Bedankt
Ligo (Centrum voor Basiseducatie Gent – Meetjesland)
voor de fijne samenwerking
Stad Gent voor de fijne samenwerking en financiële steun