Werelddag van Verzet tegen Armoede 2020

Inkomen en onderbescherming

Corona bracht een crisis teweeg. 
We belandden in een storm die ons allemaal raakte, maar we zaten niet in hetzelfde schip. Iedereen beleefde zijn eigen reis. De ene trotseerde de storm op een luxejacht, de ander vanop een roeiboot.

De storm is nog hevig aan het inbeuken op heel wat – soms stevig afgetakelde – boten die zich nog op volle zee bevinden. Heel wat van die kleine bootjes zaten voor deze pandemie al in onrustig water. Sommigen onder hen dobberen momenteel zelfs rond op zee in een reddingsboei. Hun schip is helaas gezonken. 

Jammer genoeg moesten we wachten op een dergelijke storm van ongeziene kracht om de bestaande structurele tekorten te laten aanspoelen. Nu deze tekorten boven water zijn gekomen, mogen we niet meer wegkijken. 

In de nota die volgt delen we signalen en aanbevelingen omtrent het jaarthema van ‘Dag van verzet tegen Armoede’: inkomen en onderbescherming.

Tegelijk doen we nogmaals een oproep naar structurele maatregelen, terugkoppeling en heldere communicatie zodat iedereen zich beter kan weren tegen om het even welke storm. 

Klik hier om het programmaboekje met onze aanbevelingen te downloaden.

Partners

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen:
De Zuidpoort, vzw SIVI, Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen, Jong Gent in Actie

In samenwerking met:
Kras, Samen Solidair

Met dank aan:
Stad Gent, OCMW Gent, CSR