Recht op vrije tijd en échte participatie

Gent, 17 oktober 2021

Na een een periode van niet veel mogen doen en weinig verbinden, liepen we in elke Gentse Vereniging waar Armen het Woord nemen een creatief traject rond de thema’s maatschappelijke participatie en vrije tijd.
Onderwerpen waar velen zonder armoede-ervaring zich afgelopen anderhalf jaar voor een lange doch beperkte tijd beknot in voelden.
Wij namen onder de loep hoe het voelt om hier ook in tijden zonder virus, beperkt in te worden.


Klik hier het dossier te downloaden.