De Zuidpoort wint Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

Woensdag 22 mei won De Zuidpoort de Federale Armoede Prijs voor de manier waarop we werken met mensen met armoede-ervaring!

Bekijk via deze link ons filmpje.

Lees via deze link het artikel in Knack

Bedankt voor al jullie stemmen! Hard verwarmend!

Erkenning is goed, beleid met structurele maatregelen is beter

De Zuidpoort en ATD Vierde Wereld werden vandaag allebei bekroond met de Federale Prijs Armoedebestrijding. Een mooie erkenning waar beide verenigingen terecht trots op zijn. De financiële beloning die eraan verbonden is, zullen beide organisaties goed kunnen gebruiken in hun dagelijkse strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Dat hiermee de kennis en ervaring van mensen in armoede in de verf gezet wordt als basis voor armoedebestrijding, is ook een belangrijk maatschappelijk signaal. Toch zijn beide organisaties niet onverdeeld gelukkig met deze prijs. Niet uit ondankbaarheid, wel uit bezorgdheid over het uitblijven van een structureel beleid dat armoede echt terugdringt.

Daarom dragen beide organisaties hun prijs op aan de 1,5 miljoen mensen die vandaag in België onder de armoedegrens leven. Omdat hun kennis en ervaring nog altijd niet voldoende ernstig genomen wordt door het beleid.

De Zuidpoort en ATD Vierde Wereld zijn beide lidorganisaties van het Netwerk tegen Armoede. Ze hebben, samen met de 57 andere verenigingen waar armen het woord nemen, met elkaar gemeen dat mensen in armoede centraal staan in hun werking. In de acties die ze ondernemen, de standpunten die ze innemen en in hun kijk op armoede. Die kijk gaat resoluut in tegen het individuele schuldmodel, waarbij de verantwoordelijkheid bij mensen in armoede zelf gelegd wordt.

De verenigingen waar armen het woord nemen wijzen net op de structurele maatschappelijke oorzaken van armoede. Inkomens die ver onder de armoedegrens liggen, gezondheidszorg die ontoegankelijk en onbetaalbaar is voor een grote groep mensen in armoede. Het gebrek aan kwaliteitsvolle, betaalbare huisvesting voor honderdduizenden Belgen. Het federale beleid heeft op dat vlak de voorbije vijf jaar grandioos gefaald. De belofte om uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens werd gebroken en opnieuw van onder het stof gehaald in aanloop naar de verkiezingen van nu zondag. 1 op 8 mensen in armoede stelt nog altijd gezondheidszorg uit om financiële redenen. Op de koop toe werden steeds meer mensen uit de sociale zekerheid geduwd. Het zet de ‘dalende werkloosheidscijfers’ meteen in perspectief, want tegelijk breekt het aantal leefloners record na record, net als het aantal mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank.

Dat alles maakt dat deze Federale Prijs geen reden tot vieren is voor beide laureaten. Erkenning voor het werk van mensen in armoede in de strijd tegen sociale uitsluiting is toe te juichen, maar onvoldoende om de armoedecijfers terug dringen. Daarvoor zal het beleid echt moeten luisteren naar de vele zinvolle aanbevelingen die mensen in armoede doen en dat luisterend oor ook omzetten in concreet beleid: uitkeringen boven de Europese armoedegrens, investeringen in wijkgezondheidscentra en veralgemening van de derdebetalersregeling en ambitieuze plannen inzake sociale woningbouw. Het zou al een goed begin zijn.