Vrijwilligerswerk

Wil je vrijwilliger worden in De Zuidpoort?
Door vrijwilligerswerk in De Zuidpoort neem je als persoon een engagement op om armoede te bestrijden. Je doet dit door je ervan bewust te worden dat ook in onze samenleving armoede en uitsluiting een realiteit is. Je leert die realiteit kennen door in de vereniging te luisteren naar en in gesprek te gaan met mensen die in armoede leven.Je wordt hun medestander in de strijd tegen de uitsluitingsmechanismen die ze dagelijks op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven ondervinden.

Wat kan je, samen met mensen in armoede, betekenen voor De Zuidpoort?
Je kookt mee met de groep op ons kookatelier op dinsdag. Je gaat mee op activiteiten of helpt deze mee te organiseren met het pretloket. Je komt langs op een parlement om op de hoogte te zijn van de werking. Je neemt deel aan themawerking waarin mensen in armoede het woord nemen en hun ervaringen samenbrengen om armoede, in dialoog met diverse partners, te bestrijden.  Je verzorgt een vorming rond armoede met mensen met armoede ervaringen voor scholen, verenigingen of andere groeperingen.

Of je kan al eens voor vervoer zorgen, een klusje uitvoeren, inkopen doen, meehelpen bij onze fondsenwerving, ideeën aanreiken voor onze communicatie,…

Kortom… je kunt ons verrijken met jezelf! Wil jij onze vereniging versterken met jouw talenten? Wil je graag kennismaken met onze organisatie?

Neem contact op met een van onze medewerkers.