regel een TESTAMENT

Een testament overwegen kan nuttig zijn. Het testament zorgt ervoor dat uw nalatenschap terecht komt bij de persoon, de  personen of de organisatie(s) van uw keuze. Er zijn twee mogelijkheden om iets na te laten voor het goede doel.

TESTAMENT

U kunt in uw testament bepalen dat het goede doel na uw overlijden een bepaald bedrag mag ontvangen. Het goede doel betaalt daar een erfbelasting van 8,5 % op.

Zelf een testament maken hoeft niet per sé duur of ingewikkeld te zijn. Het volstaat dat u goed nadenkt over wat u wil dat er met uw goederen gebeurt na uw overlijden. U zet dan op papier wat uw wensen zijn. Een correct testament moet : zelf  geschreven zijn én voorzien zijn van een datum en door u ondertekend met uw gebruikelijke handtekening. Dat is doorgaans de handtekening die ook op uw identiteitskaart terug te vinden is. Een eigenhandig testament schrijven is dus vrij eenvoudig en aangezien er geen notaris aan te pas komt, zijn er ook geen kosten aan verbonden.

Het nadeel van een eigenhandig testament is soms dat de inhoud niet helemaal duidelijk is of dat er achteraf discussie ontstaat of het wel correct en rechtsgeldig is. In een aantal situaties is het dan inderdaad beter om een notaris te raadplegen en een testament te laten registreren.Wenst u meer uitleg of heeft u graag dat we voor u concreet bekijken wat er kan of niet kan, neem dan contact op met Marlies voor een afspraak: info@dezuidpoortgent.be of 0472/03.54.70

DUOLEGAAT

Een legaat is een deel van een testament waarbij u vastlegt dat u na uw overlijden een bepaald bedrag of een bepaald goed aan één of meerdere vrienden, familieleden of goede doelen nalaat.  Het duolegaat is hiervan een vorm. Hierbij krijgt een vereniging zonder winstoogmerk een deel van de nalatenschap op voorwaarde dat zij de successierechten van de andere begunstigde(n) betaalt.

Een duolegaat is vooral interessant als u uw vermogen wil nalaten aan een goede vriend of een ver  familielid die daar een zware erfbelasting op betaalt. Een voorbeeld zal veel duidelijk maken :

Mijnheer X heeft een vermogen van 100.000 euro en laat dat na een goede vriend waarmee hij altijd samen naar de voetbal ging. Die goede vriend betaalt daar een erfbelasting op van 40.500 euro.

35.000 euroaan 25  %8.750 euro erfbelasting van de goede vriend
40.000 euro  aan 45 %18.000 euro erfbelasting van de goede vriend
25.000 euroaan 55 %13.750 euro erfbelasting van de goede vriend
100.000 euro               
40.500 euro totaal erfbelastingen van de goede vriend

In dit voorbeeld krijgt de goede vriend uiteindelijk 59.500 euro netto (100.000 – 40.500).

Stel nu dat mijnheer X in zijn testament zou bepalen dat zijn goede vriend 60.000 euro moet krijgen en dat de rest, 40.000 euro, naar een goed doel moet gaan. Het goede doel betaalt dan zijn eigen erfbelasting (40.000 euro aan 8,5 % = 3400  euro) en de erfbelasting van de goede vriend :

40.000 euroAan 8,5%3400 euro eigen erfbelasting van de organisatie
35.000 euroaan 25  %8.750 euro erfbelasting van de goede vriend
25.000 euro  aan 45 %11.250 euro erfbelasting van de goede vriend
100.000 euro               
23.400 euro totaal erfbelastingen voor de organisatie

In dit voorbeeld krijgt de goede vriend 60.000 euro en het goede doel krijgt 16.600 euro (= 40.000 euro min haar eigen erfbelasting en min de erfbelasting van de goede vriend : 40.000 – 3.400 – 20.000 = 16.600 euro).

Meer informatie leest U in de brochure als u onderstaande link volgt https://www.notaris.be/erven-schenken/brochures Ga naar de brochure ‘Maak het verschil : een goed doel in uw testament. Wenst u meer uitleg of heeft u graag dat we voor u concreet (laten)  bekijken wat er kan of niet kan, neem dan contact op met Marlies voor een afspraak: info@dezuidpoortgent.be of 0472/03.54.70