word PARTNER

Wil je met je bedrijf iets terug doen voor de samenleving? Wij zoeken naar duurzame partnerschappen met bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe worden we partners?

1. Financiële steun

Als je minstens 40€ per kalenderjaar per vereniging doneert is dit aftekbaar van vennootschapsbelastingen tot max 5% van de totale fiscale winst. Dit is enkel  aftrekbaar in het jaar van betaling en dus niet overdraagbaar naar latere tijdperken.

Soms is het interessanter om als privé persoon een gift te doen, dan als vennootschap. Vraag zeker even na bij jouw boekhouder wat de voordeligste optie is voor jouw situatie.

2. Organiseer een evenement of actie

Steun ons bij inzamelacties vb. bij warmste week of help ons door te stemmen op projecten waarbij we in aanmerking komen voor een prijs.

Interesse? neem dan contact op met Marlies voor een afspraak: info@dezuidpoortgent.be of 0472/03.54.70