De Stressweg

Stress?

De Zuidpoort heeft op basis van ervaringen van mensen met armoede ervaring, in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van een goed hulpverleningsgesprek.
Gesprekken in de hulpverlening veroorzaken immers heel veel stress, terwijl ze bedoeld zijn om te helpen. We onderzochten samen wat het verschil maakt en brengen het in een schema (gebaseerd op een veel gebruikt kwaliteitscirkel (PDCA) die in de bedrijfswereld veel gebruikt wordt).
Dat delen we nu met zoveel mogelijk mensen. Zodat hulpverleners en hulpvragers elkaars leefwereld en verwachtingen beter kennen en zo tot een effectievere hulpverlening kunnen komen.

Boek

Het zakboekje werd het tastbaar resultaat van onze themawerking. Het bevat ervaringen van mensen met armoede-ervaring, de 4 fasen en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek. Dit boekje brachten we uit samen met een overzichtelijk schema dat uitklapt als een kaart.  Het zakboekje bieden we gratis aan, omdat we geen drempels willen creëren.

Nu inclusief methodiek om jouw eigen gesprekken te evalueren en te versterken!

Klik hier om het boek te downloaden (10 MB).
Klik hier om het schema apart te downloaden.
Klik hier om het stickerblad te downloaden.


Vormingen

Ons vormingsaanbod over stress in hulpverleningsgesprekken kan je bekijken op www.dezuidpoortgent.be/reizen.Theater

We brachten ons resultaat (het zakboekje) op een creatieve en interactieve manier.
Via laagdrempelig, interactief theater brachten mensen met armoede-ervaring op een constructieve en ludieke manier hun ervaringen. De groep werd begeleid door de medewerkers van De Zuidpoort en theatermakers Sjoerd en Job van ‘Bovenste Knoopje Open’.

Het theaterstuk werd zo opgebouwd dat de toeschouwers rijker naar buiten gaan, met nieuwe inzichten. We wouden namelijk aantonen hoe een hulpverleningsgesprek anders kunnen. We lieten we het publiek ervaren wat het verschil maakt en waarom het zo belangrijk is dat er op een goede manier naar mensen met armoede ervaring geluisterd wordt.
De voorstelling was in 2017 en 2018 te zien in bij NTGent Arca theater. 700 mensen kwamen deelnemen.
De reacties van het publiek kan je hier lezen.

Je kan hier een montage bekijken van de voorstelling:


Ervaringen en schema

De Zuidpoorters met armoede-ervaring vertellen over hun ervaringen in onderstaande video die je meteen ook laat kennismaken met de cirkel.


Traject

Al het materiaal werd van A tot Z gemaakt door een groep van ongeveer 40 Zuidpoorters. Een deel van het traject werd samengevat in een strip. Die kan je hier downloaden. De vervolgstrip is in de maak.


Samenwerking

Tijdens heel het proces werkten we intensief samen met het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt.
Om meer te weten over onze samenwerking kan je hier doorklikken naar een presentatie.


Artikel Sociaal.Net

Sociaal.Net nodigde ons uit om een artikel te schrijven voor hun online platform. Je kan het hier lezen.

Foto’s voorbereidingen:

Foto’s voorstelling: