Steun

Vele handen maken licht(er) werk. Wat kan jij doen?

Gift zonder fiscaal attest

IBAN: BE82 8915 8405 2568
BIC: VDSPBE91

Gift met fiscaal attest

Vanaf 40 € per jaar bij dezelfde verenging heb je recht op een belastingsvermindering van 45%. Voor een gift van 100€ geef je dus slechts 55€ uit. Het fiscaal attest (dat je automatisch ontvangt) heb je nodig voor belastingaangifte.

Het  Netwerk tegen Armoede zorgt dat alle verengingen fiscale attesten kunnen bezorgen aan hun donatoren. Zij bezorgen jouw giften en gegevens aan ons.

IBAN: BE86 8939 4407 0450
BIC: VDSPBE91
mededeling: ‘De Zuidpoort’