Wat we doen – oud

Ontmoeting

 • Samen zijn
 • Gratis koffie, thee en water
 • Gebruik computers
 • Gezelschapspelen

Rap Op Stap

 • Kantoor voor vrije tijd met korting.
 • Daguitstap, reis, kamp, sport, toneel, film, …

Digipunt

 • Gebruik laptop ter plaatse
 • Hulp bij vragen over laptop, PC, tablet en smartphone

 • Aanvraag Covid Safe Ticket

Themawerking

 • In deze groep werken we een tijd lang aan één specifiek thema.

 • Bijvoorbeeld kosten op school of stress bij hulpverlening.

Parlement

 • Maandelijkse grote vergadering.
 • Over het leven in en buiten De Zuidpoort

Pretloket

 • Uitstappen in groep met korting

 • Samen naar de film, toneel, bowling, pretpark, …

Werkgroep Megafoon

 • Eenmalige bijeenkomsten waar mensen met armoede-ervaring ervaringen delen over één thema. Of feedback geven op een project of beleidsvoorstel.

Vorming krijgen

 • We organiseren vorming over bijvoorbeeld justitie, werking OCMW, online fraude, gebruik laptop, …

Vorming geven

 • Over hoe armoede ontstaat of in stand gehouden wordt

 • Mensen met armoede-ervaring vertellen wat hun ervaringen zijn

Vestiaire

 • Groepswerking waar je je zorgen kan achterlaten in de vestiaire