Parlement

     Elke 1ste zaterdag van de maand 10u – 14u
In De Zuidpoort vertrekken wij vanuit de stelling dat alle mensen, ofschoon niet gelijk, wel gelijkwaardig zijn. Een mooi uitgangspunt, maar hoe breng je dat nu in de praktijk?
We willen dat iedereen in De Zuidpoort aan bod kon komen, niet op basis van een positie, maar op basis van hun eigen talenten en de dingen waar ze interesse voor hebben. Zo is de idee ontstaan om “een parlement” te organiseren.
Ons parlement is een vergadering waarin de mensen die in armoede leven en de medestanders éénmaal per maand samenkomen. Ze bespreken er de interne keuken van onze werking. Wat gaat er goed, wat minder goed. We gaan ook al eens in op conflicten of zaken waar we het niet met elkaar over eens zijn. Ook de activiteiten die we zelf organiseren, of waar we aan willen deelnemen komen aan bod. En dan verdelen we het werk: wie gaat wat doen, wie gaat er mee naar een vergadering, een werkgroep van het Vlaams Netwerk? Wie wil er mee de werking van de vereniging gaan voorstellen bij scholen of andere organisaties (bijvoorbeeld het ACV of het ACW onlangs). We hebben ook aandacht voor de manier waarop we in De Zuidpoort inhoud willen geven aan onze zes opdrachten als vereniging waar armen het woord nemen: welke themagroep willen we, hoe gaan we nieuwe mensen beter onthalen in De Zuidpoort? Soms richten we daar speciale werkgroepjes voor op.
Door het instellen van dit parlement, geven we iedere bezoeker de kans om zijn mening te zeggen over al deze dingen, of zelf ook punten op de agenda te brengen.
Van deze maandelijkse vergadering wordt een verslag opgemaakt. Gemaakte afspraken worden via dit verslag opgevolgd.
Met de instelling van dit parlement hebben we een belangrijke stap gezet op het vlak van de ruime en formele inspraak en betrokkenheid van de mensen in armoede binnen de vereniging. Via deze vergadering willen we zo ook de kwaliteit van ons werk evalueren.

Klik hier om de verslagen te lezen.