Dialoog met de samenleving

themawerk
DIALOOG MET DE SAMENLEVING
 
Zoals in onze visie te lezen is, heeft de Zuidpoort het doel mensen met armoede ervaring een stem te geven en sterker te maken om samen armoede te bestrijden. Aangezien armoede structureel in de maatschappij ingebed zit, kan dit alleen door in dialoog te gaan met de samenleving.
 
Hoe gaat de Zuidpoort in dialoog met de samenleving?
Eerst en vooral gaan we na wat er leeft bij mensen met armoede ervaring. Welke gemeenschappelijkheden komen terug in de verschillende, individuele, levensverhalen? We denken samen na, praten, getuigen, spreken met anderen, doen voorstellen…
 
Daarna beslissen we samen met de groep welk thema we verder willen uitdiepen. Zo werken we sinds 2013 rond geestelijke gezondheid en de stress die armoede met zich meebrengt. In 2015 kwamen we tot 2 belangrijke sporen in De Zuidpoort:

  • Enerzijds ‘Luister meer’, over de nood aan ontmoetingsplaatsen met luisterende oren. Dit resulteerde in ‘Bij Pino’: een laagdrempelige ontmoetingsplek op het Rerum-Novarumplein met een klusatelier, koffiebar en doorgeefwinkel. ‘Bij Pino’ is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, gezelschapsspelletjes spelen en zich verbonden kunnen voelen met elkaar. Onze ervaringen vind je terug in deze strip.
  • Anderzijds ‘Luister beter’, over de nood aan betere hulpverleningsgesprekken.

 
Momenteel werken we het tweede spoor ‘Luister beter’ verder uit. De Zuidpoort heeft op basis van ervaringen van mensen met armoede ervaring, in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van een goed hulpverleningsgesprek. Al het voorbereidende werk is reeds gedaan in de voorbije themawerking, we weten perfect wat we willen vertellen. Dat willen we nu met zoveel mogelijk mensen delen. Zodat hulpverleners en hulpvragers elkaars leefwereld en verwachtingen beter kennen en zo tot een effectievere hulpverlening kunnen komen.
Via een zakboekje, theatervoorstelling, website en vorming willen we onze ideeën verspreiden en een stukje van de wereld verbeteren.
 
Zakboekje
Het zakboekje wordt het tastbaar resultaat van onze themawerking. Het bevat ervaringen van mensen met armoede ervaring, de 4 fasen en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek. Dit boekje brengen we uit samen met een overzichtelijk schema dat uitklapt als een kaart. Het schema kan je hier raadplegen. Het zakboekje willen we gratis aanbieden, omdat we geen drempels willen creëren.
 
Theatervoorstelling
We willen met ons resultaat (het zakboekje) op een creatieve en interactieve manier aan de slag. Via laagdrempelig, interactief verteltheater willen we mensen met armoede ervaring op een constructieve en ludieke manier laten vertellen over hun ervaringen. De groep wordt begeleid door de theatermakers Sjoerd en Job van ‘Bovenste Knoopje Open’. Het theaterstuk zal zo opgebouwd zijn dat de toeschouwers rijker naar buiten gaan, met nieuwe inzichten. We willen namelijk aantonen hoe een hulpverleningsgesprek anders kan. Met veel interactie willen we het publiek laten ervaren wat het verschil maakt en waarom het zo belangrijk is dat er op een goede manier naar mensen met armoede ervaring geluisterd wordt.
Vanaf september starten we met een groep mensen met armoede ervaring aan een theaterproject. De voorstelling zal tegen eind van het jaar af zijn. We staan op de planken tijdens de warmste week in december.
 
Website
Dit wordt het platform waar ervaringen van hulpverleners en mensen met armoede ervaring kunnen gedeeld worden. Boekjes en vormingen kunnen via deze weg aangevraagd worden.
 
Vorming
Na onze voorstelling willen we samen met mensen met armoede ervaring met het videomateriaal van de theatervoorstellingen aan de slag. Ons eindresultaat wordt een vormingspakket over een goed hulpverleningsgesprek. Daarna stellen we deze vorming ter beschikking voor diensten, organisaties, bedrijven, …