Onze plannen voor 2023

Wat brengt 2023 voor De Zuidpoort? We zetten ons basis aanbod verder: op woensdag is er onthaal en Rap Op Stap-kantoor en elke donderdagnamiddag ontmoeting in De Serre, waar we bezoekers uitnodigen voor een gratis warme koffie en een babbel.

Daarnaast werken we rond bestaande en nieuwe projecten:

 • Beleidsbabbels: Wijkmedewerker Manon trekt rond in de buurt om de bewoners te bevragen en betrekken in beleidsthema’s. Dit kan zowel individueel als in groep zijn. Op die manier hopen we drempels weg te werken en de stem van een grotere groep mensen te laten horen.
 • Wonen: Op de Werelddag van Verzet tegen Armoede 2022 stond het thema ‘wonen’ centraal. Er is een tekort aan sociale woningen, de (huur)prijzen liggen te hoog, de kwaliteit van woningen is vaak onvoldoende … In oktober werd een eisenbundel overhandigd aan de Gentse en Vlaamse overheid. Het Gentse samenwerkingsverband werkt ook in 2023 samen om het thema wonen als beleidsthema hoog op de agenda te houden.
 • Vormingen: In 2023 willen we nog meer vormingen geven aan onder andere overheidsinstellingen en organisaties binnen de sociale sector. De thema’s die we aanbrengen zijn armoede, heldere communicatie en beleidsparticipatie van mensen in een kwetsbare situatie (Beste Burger).
 • Werkgroep Megafoon: We krijgen steeds meer vraag van buitenaf naar de mening van mensen met armoede-ervaring. Via Werkgroep Megafoon bevragen we hun mening rond een concrete vraag of een specifiek thema. Dit willen we vaker tijdens onze ontmoeting laten doorgaan.
 • Organigram: We bespreken verder de samenwerking tussen het team, vrijwilligers en bezoekers in De Zuidpoort en wie welke beslissingen maakt.
 • Podcast: Onze podcast ‘We zijn er’ reist rond! Omdat niet iedereen toegang heeft tot internet of vertrouwd is met podcasts, besloten we met een mobiele luisterplek rond te toeren in Gent. Momenteel staat het luisterhuis in AC De Stroom, daarna verhuist het naar de Arteveldehogeschool.
 • De Serre: We zetten verder in op de Serre als plaats voor activiteiten. In De Serre bereiken we een bredere groep mensen.
 • Wegwijzers: Er zijn heel wat sociale organisaties in de wijk en in Gent. Het is soms moeilijk om je weg daarin te vinden. We gaan op zoek naar een warme manier om mensen naar de juiste plek en gepaste hulp door te verwijzen.
 • Huisstijl: Er komt een nieuw logo en bijhorende huisstijl. Alle communicatie wordt aangepast naar eenzelfde stijl, om zo in te zetten op herkenbaarheid en duidelijkheid.
 • Op Congé: In 2023 gaan we opnieuw Op Congé. Naast Pirlewiet vzw, Wijkcentrum De Kring en De Zuidpoort sluit dit jaar ook Wieder, een vereniging uit Brugge, mee aan als partner in het project. Op Congé is een participatief vakantieproject dat mensen zonder of met beperkte reiservaring actief betrekt in het plannen van hun eigen groepsvakantie.
 • Collectief: Het Gents Collectief Tegen Armoede (bestaande uit De Zuidpoort, SIVI, Jong Gent in Actie en BMLIK) zal een nieuwsbrief uitsturen waarin gezamenlijke thema’s en informatie over de organisaties aan bod komen.
 • Echo’s: Na het stopzetten van Echo voorzien we op regelmatige basis ‘Echo’s uit De Zuidpoort’, een verzameling van de belangrijkste artikels van onze website en Facebook. Dit wordt afgeprint en uitgedeeld op het parlement.