Waar zijn we mee bezig?

Je vraagt je misschien af waar De Zuidpoort in deze corona-tijd mee bezig is. We kunnen jou geruststellen, we weten wat doen.

De huidige crisis en de maatregelen zorgden er de afgelopen weken voor dat we onszelf een beetje opnieuw uitvonden. Groepsbijeenkomsten kunnen even niet, maar veel kan wel!
Net zoals voor de crisis zijn we dus druk bezig. Het overzicht is een hele boterham geworden. Zet u ðŸ™‚


Contact houden

Belronde

Sinds de dag dat we besloten te sluiten (12 maart), bellen we regelmatig 70 gezinnen op. We vragen hoe het gaat en welke noden er zijn.
Gaandeweg werd duidelijk dat gerichte vragen meer problemen bloot leggen. Bijvoorbeeld ‘wat eet je vandaag’, ipv ‘heb je eten genoeg’. Zo vertelde iemand dat hij genoeg had, maar al een week brood at.

Via SMS houden we regelmatig contact met 100 gezinnen.


Tuinmomenten

Veel mensen in de buurt hebben geen tuin of zelfs balkon. Meer en meer horen we dat mensen schrik hebben om buiten te komen. Uit schrik voor een boete omdat ze even uitrusten op een bank of vanuit de vrees dat anderen te dichtbij gaan komen.
Daarom kan onze tuin (volledig afgesloten) gereserveerd worden voor een uurtje. Daar komen heel wat goede afspraken bij kijken, in functie van de veiligheid. Maar het is erg waardevol.

Voorlopig kunnen we dit doen voor mensen die we kennen in de buurt. We hopen dat heel snel te kunnen uitbreiden naar iedereen in de buurt. Hopelijk inspireert het ook andere tuineigenaars.

Bel of sms collega Jotte (0472 03 54 70) en hij plant in wanneer je kan langskomen.


Echo

In tijden waar alles online gebeurt, zorgen wij voor het nodige offline.
Niet iedereen heeft een apparaat dat online gaat of internetverbinding of kennis om ermee te werken.

Ons tijdschrift Echo verschijnt in normale tijden 3-maandelijks. In deze bijzondere tijden maken we daar 3-wekelijks van.
Met correcte en eenvoudige info over Corona, tips, verhalen, woordpuzzels, …


Website mail en Facebook

Al van in het begin bleek er veel nood te zijn aan duidelijk informatie én afleiding. Daarom hebben we onze website herbouwd in functie van de crisis. Iedereen kan er terecht om hulp te vinden, info te vinden, films te bekijken, … Zo hebben we intussen meer dan 50 berichten geplaatst waarmee we veel mensen en organisaties bereiken.

Ook op sociale media zijn we erg actief. Op Facebook verschijnen dezelfde berichten als op de website. We zorgen af en toe ook voor afleiding door live uit te zenden.
Via Messenger houden we ook contact met onze ‘fans’.

Via Instagram hebben mensen ook de mogelijkheid om te volgen waarmee we bezig zijn.


Vrijwilligers

In verschillende fietsrondes hebben we 35 vrijwilligers bedankt met een bezoekje aan de deur en een ontbijtje!


Fotoproject

15 buurtbewoners krijgen een wegwerp fotocamera en boekje met handleiding en tips. Dagelijks krijgen ze een opdrachtje. Op die manier hebben deelnemers dagelijks iets positiefs om naar uit te kijken.

Wanneer we opnieuw bijeenkomsten mogen organiseren, komen we samen met deelnemers om uit te wisselen over hun foto’s en ervaringen. 
We werken hiervoor samen met Buurtwerk, Samenlevingsopbouw en Wijkcentrum De Kring.


Digitalisering

Nu fysiek contact zoveel mogelijk wordt vermeden, verloopt er erg veel digitaal. Helaas is dat niet voor iedereen een optie. Velen ontbreekt het aan een toestel, netwerkverbinding of kennis.
We onderzoeken hoe we mensen hierin kunnen versterken. Eventueel door toestellen uit te lenen, op afstand te ondersteunen, enz.
We kunnen hiervoor rekenen op steun van de Koning Boudewijn Stichting en werken samen met Centrum Basiseducatie Leerpunt.


Informeren

De gangbare informatie en kanalen zijn niet voor iedereen geschikt. Een deel van mensen die in armoede leven, kunnen moeilijk of niet lezen, spreken een andere taal, …
Daarom brengen we informatie vereenvoudigd. Met weinig woorden en veel beelden.

We werkten ook mee aan het overzicht dat het Gentse Solidariteitsfonds maakte over waar welke hulp te vinden is.


Aanbevelingen

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) geven in deze Corona-crisis aanbevelingen en voorstellen aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Wekelijks komt er een update van dit overzicht.

Aan de hand van deze aanbevelingen plannen we gesprekken met de bevoegde schepenen.


Voedselondersteuning

Omdat we signalen ontvingen van mensen die nood hadden aan voeding, hebben we een extra KRAS-dienst opgestart. In samenwerking met de bestaande dienst Geraarke. De locatie kregen we ter beschikking van Buurtwerk Gent.
Mensen worden toegeleid door onder andere OCMW, CAW, het wijkgezondheidscentrum en Straathoekwerk.

Omdat het een uitdaging was om dit op een veilige manier te organiseren, hebben we onze manier op papier gezet. Dit om anderen te inspireren en werkvormen uit te wisselen.

Binnenkort zullen we ook verse groenten en fruit aanbieden. Hiervoor kunnen we rekenen op de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting.


Overleg

In de wijk

Wekelijks is er een video-overleg met veel wijkpartners, onder leiding van onze sociale regisseur Lien. We luisteren bij elkaar welke signalen we horen en hoe we daar kunnen op inspelen.
Zo werd er vrij snel een online radiozender opgezet en zijn er dagelijks rondes in de wijk om hulp te bieden.


In de stad

Met de stad en OCMW hebben we regelmatig telefonisch contact. Over hoe maaltijden kunnen verdeeld worden, communicatie tot bij mensen in armoede kan komen, welke signalen we ontvangen, …

De verenigingen waar armen het woord nemen (BMLIK, Jong Gent in Actie, Sivi en De Zuidpoort) hebben heel regelmatig overleg om werkingen op elkaar af te stemmen, aanbevelingen te bundelen, …


In de Vlaanderen en België

Via het Netwerk Tegen Armoede komen onze aanbevelingen terecht bij de Vlaamse en Federale Overheid.