Vorming Beste Burger

Tijdens een langdurig traject ging De Zuidpoort op zoek naar wat mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie nodig hebben om aan het beleid te kunnen participeren. Als resultaat verzamelden we nu heel wat aanbevelingen op een rijtje, of ‘de ingrediënten van een Beste Burger’. In deze interactieve vorming krijg je inzicht in wat belangrijk is om mensen écht te betrekken bij beleid.

HOE?

In de vorming ‘Beste Burger’ geven we richtlijnen rond belangrijke vragen om mensen in een kwetsbare situatie te betrekken in beleid.

  • Waarom is het belangrijk mensen in kwetsbare situaties te betrekken? 
  • Hoe kijken deze mensen zelf naar beleidsparticipatie, wat zijn hun ervaringen? 
  • Waarmee moet je (extra) rekening houden? 
  • Hoe bereik je mensen? Hoe nodig je hen uit? Welke methodiek gebruik je? 

Deze vorming geven we in duo. Een vormingswerker en minstens 1 iemand die ervaring heeft in een kwetsbare situatie.

HULPMIDDELEN

Download hier de brochure ‘Beste Burger”, het recept voor beleidsparticipatie met álle burgers. De meeste ingrediënten liggen wellicht in je voorraadkast (vertrouwen, inleving, voorbereiding, …) .

Alle informatie via deze link.