training

De Zuidpoort zet het perspectief van mensen in kwetsbare situaties in de verf.
Onder andere door in groep met ervaringsexperten te onderzoeken welke drempels gekend zijn. Om daar samen oplossingen voor te vinden en die te delen met wie kan meewerken aan verandering. Met jou dus!

Wil je ‘moeilijk bereikbare doelgroep’ bereiken?
Ga in zee met De Zuidpoort!

heldere brieven voor
kwetsbare doelgroepen

Mensen in kwetsbare situaties (armoede, anderstalig, beperking, …) herwerkten brieven van overheden. 

Bijna 1 op 2 volwassenen in Vlaanderen heeft het moeilijk om met informatie om te gaan (informatie vinden, begrijpen en hanteren). Veel brieven zijn dus te moeilijk. 

Die ervaringen leidden tot een training die zich richt op het opstellen van heldere brieven die aansluiten bij de behoeften en uitdagingen van deze doelgroep. Je leert hoe je begrijpelijke en overtuigende brieven opstellen die de lezer kan lezen én hanteren.

Miet Demuynck
Miet DemuynckStafmedewerker Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Stad Gent
Lees verder
“In eerste instantie schrokken we wel een beetje van de herwerking. Het vertelde ons dat we de bal verkeerd sloegen, en dat onze manier van communiceren bij veel mensen voor verwarring zorgde. In de aangepaste brief komt onze boodschap veel duidelijker naar voren. Vroeger kwamen veel mensen naar een verkooppunt om hun kansenstatuut te verlengen, terwijl dat soms niet nodig was - ze hadden de brief dus niet goed begrepen. Een heldere brief kan hen die onnodige verplaatsing besparen én tegelijkertijd onze medewerkers van de verkooppunten ontlasten.”
Celine De Coster
Celine De CosterIVAGO - Afdelingshoofd Interne en Externe Communicatie
Lees verder
"De brieven die IVAGO elk jaar verstuurt naar Gentenaars die recht hebben op gratis huisvuilzakken en/of gratis ophaalkrediet waren aan een herziening toe. De Zuidpoort vzw heeft ons erg bruikbare voorstellen bezorgd, die we nadien ook hebben besproken met hun groep. De argumenten om de tekst en de vorm van de brief aan te passen, kwamen dus regelrecht uit de praktijk. Dat vonden we een zeer constructieve manier van werken, met een mooi resultaat: een duidelijke brief met zo weinig mogelijk (moeilijke) zinnen en veel visuele elementen om ook anderstalige Gentenaars wegwijs te maken in de dienstverlening van IVAGO en de Stad Gent."
Ria Vandenreyt
Ria Vandenreytafdelingshoofd Strategie, Coördinatie en Communicatie Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid
Lees verder
"De uitnodigingsbrief voor de covid-vaccinatie moest heel veel mensen bereiken. We gingen graag in op het aanbod van De Zuidpoort om de brief te vereenvoudigen. Het was een evenwichtsoefening in volledig, correct en helder schrijven en daarbij ook nog bondig blijven, maar we zijn er samen in geslaagd om tot een goed resultaat te komen. Ik ben ervan overtuigd dat die persoonlijke uitnodigingen hebben bijgedragen aan de grote opkomst in de vaccinatiecentra."
Karen Piro
Karen PiroStafmedewerker digitalisering | Staf Welzijnsbureaus+ | Sociale Dienst OCMW | Stad Gent
Lees verder
‘Al jaren vormen de beslissingsbrieven van ons OCMW aan de cliënten een pijnpunt in de communicatie. Het ontbrak ons niet aan de wil om de brieven begrijpbaar te maken maar we botsten steeds weer op de grenzen van (juridische) correctheid versus toegankelijkheid. De Zuidpoort nam, samen met de doelgroep, onze brieven ter harte volgens hun eigen methodiek en leerde ons dat het wel degelijk anders kan! Het resultaat mag gezien worden!’
Vorige
Volgende

beleidsparticipatie met álle burgers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Astrid De Bruycker
Astrid De BruyckerGents Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen
Lees verder
" lorum lipsum"
Eline Schmidt
Eline SchmidtDienst Beleidsparticipatie - Stad Gent
Lees verder
"De opleiding gaf ons meer inzichten hoe mensen in armoede beleidsparticipatie ervaren. We werden als stad uitgedaagd onze gangbare werkwijzen in vraag te stellen. We denken te snel dat we goed bezig zijn. Als we willen dat alle burgers zich echt gehoord voel, moeten we nog meer stil staan bij de communicatie een aanpak van inspraak-momenten. Beste Burger verschafte ons verfrissende inzichten en concrete tips om hiermee verder aan de slag te gaan."
Vorige
Volgende

Training

2 dagdelen op maat

€1500

+ Coaching

2 dagdelen op maat

€3000

+ Gebruikersgroep

2 dagdelen op maat

€4000