Beste Burger

WAT IS BESTE BURGER?

Beleidsmakers leven in een hele andere wereld dan mensen in armoede, nieuwkomers, ouderen, of mensen met een beperking. Die groep wordt vaak vergeten en dus niet gehoord. Ze voelen zich dan ook uitgesloten.

Met Beste Burger probeert De Zuidpoort de twee werelden met elkaar te verbinden en mensen in een kwetsbare positie te betrekken in beleid. Hoe kunnen we die groep terug laten deelnemen aan de democratie? Wat hebben ze nodig om aan beleid te kunnen participeren? 

We stelden de vraag aan onze bezoekers, mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. In een intensief groepstraject werden frustraties en oplossingen gedeeld. Het resultaat, Beste Burger, is het recept voor beleidsparticipatie met álle burgers. Het is een handleiding rond drempels wegwerken, vertrouwen opbouwen, samen beslissen en terugkoppeling. Hiermee kunnen beleidsmakers aan de slag voor een inclusief beleid.

Beste Burger werd op 17 april 2024 door Knack verkozen tot Held van de democratie.
“De jury bekroont dit initiatief omdat het een brug slaat tussen leefwerelden die steeds verder uit elkaar lijken te liggen, burgers actief betrekt bij het beleid en mensen die dreigen af te haken terug laat deelnemen aan de democratie.”

Video afspelen

Kookboek

Download hier ons recept. De meeste ingrediënten liggen wellicht in je voorraadkast (vertrouwen, inleving, voorbereiding, ...) .


Workshop

Wil je graag met ons het recept oefenen? We vertellen je graag hoe je een Beste Burger bereidt. Een workshop duurt ongeveer 3 uren (max. 25 deelnemers). Binnenkort vind je hier meer info. Wacht je liever niet? Stuur ons dan een mailtje.