Publicaties

Hier vind je onze afgewerkte thema’s en hun bijhorende publicaties:

GEZONDHEID

Stress en armoede – Luister MEER naar ons – De Stressweg (2017 – 2018)

De Zuidpoort heeft op basis van ervaringen van mensen met armoede ervaring, in kaart gebracht wat de kenmerken zijn van een goed hulpverleningsgesprek. Gesprekken in de hulpverlening veroorzaken immers heel veel stress, terwijl ze bedoeld zijn om te helpen. We onderzochten samen wat het verschil maakt en brengen het in een schema (gebaseerd op een veel gebruikt kwaliteitscirkel (PDCA) die in de bedrijfswereld veel gebruikt wordt).
Dat delen we nu met zoveel mogelijk mensen. Zodat hulpverleners en hulpvragers elkaars leefwereld en verwachtingen beter kennen en zo tot een effectievere hulpverlening kunnen komen.

Traject

Onderstaand materiaal werd van A tot Z gemaakt door een groep van ongeveer 40 Zuidpoorters. Een deel van het traject werd samengevat in een strip. Die kan je hier downloaden. De vervolgstrip is in de maak.

Boekje

Het zakboekje werd het tastbaar resultaat van onze themawerking. Het bevat ervaringen van mensen met armoede-ervaring, de 4 fasen en de 21 kenmerken van een goed hulpverleningsgesprek. Dit boekje brachten we uit samen met een overzichtelijk schema dat uitklapt als een kaart.  Het zakboekje beiden we gratis aan, omdat we geen drempels willen creëren.

Klik hier om het boek te downloaden (9 MB).

Theatervoorstelling

We brachten ons resultaat (het zakboekje) op een creatieve en interactieve manier.
Via laagdrempelig, interactief theater brachten mensen met armoede-ervaring op een constructieve en ludieke manier hun ervaringen. De groep werd begeleid door de medewerkers van De Zuidpoort en theatermakers Sjoerd en Job van ‘Bovenste Knoopje Open’.

Het theaterstuk werd zo opgebouwd dat de toeschouwers rijker naar buiten gaan, met nieuwe inzichten. We wouden namelijk aantonen hoe een hulpverleningsgesprek anders kunnen. We lieten we het publiek ervaren wat het verschil maakt en waarom het zo belangrijk is dat er op een goede manier naar mensen met armoede ervaring geluisterd wordt.
Vanaf september zijn we gestart met een groep mensen met armoede ervaring aan een theaterproject. De voorstelling was 2x te zien in bij NTGent Arca theater op 22/12/2017. 400 mensen kwamen deelnemen.
Onderaan deze pagina vind je een fotoverslag van de voorbereidingen en de voorstelling zelf. De reacties van het publiek kan je hier lezen.

Vorming

In 2018 werken een vorming voor hulpverleners uit. Zodra je ze kan boeken, lees je het hier. Intussen kan je jouw interesse al doorgeven door hier te klikken.

Stress en armoede – Luister MEER naar ons (2016)

Hier onderzochten we welke stress armoede veroorzaakt en welke mogelijkheden mensen in armoede hebben om ermee om te gaan. De aanhoudende zorgen om te overleven zijn slopend.

Samen hebben we gezocht naar oplossingen waar we zelf kunnen aan meebouwen. iedereen een volwaardig inkomen geven zou er natuurlijk voor zorgen dat mensen veel minder stress hebben. Maar op korte termijn kunnen andere initiatieven al een deel van de stress aanpakken.

Daarom hebben we naar elkaars ervaringen geluisterd en gehoord tegen welke muren we opbotsen, welke deuren gesloten blijven of welke sleutels we al gevonden hebben.
In die ervaringen gingen we samen op zoek naar een rode draad. Iets wat we willen veranderen. We komen los van de persoonlijke ervaring en zoeken welke structuur de stress veroorzaakt of in stand houdt.

Daarna onderzochten we samen wie de sleutel tot verandering in handen heeft. diegene die daadwerkelijk iets zou kunnen veranderen aan het structureel probleem. daarom gingen we een samenwerking aan met veel buurtpartners en de Stad Gent.

Begin 2017 opende ontmoetingsplaats Bij Pino de deuren! Hier lees je meer over de opening.

Dat is in een notendop onze themawerking van de afgelopen 3 jaren. Om u inzicht te geven in onze lange weg met kronkels én resultaten, hebben we ons verhaal op een aangename manier voor u opgetekend.

Klik hier om de strip te downloaden.

WERK

Vooruit in vrijwilligerswerk (2012)

In De Zuidpoort vzw bogen vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring zich over het thema “vrijwilligerswerk”. Zo kwamen we tot een eigen visie over vrijwilligers in een maatschappelijk kwetsbare positie. Een visie die we nu uitdragen. We stelden een DVD samen over kansen en bedreigingen voor vrijwilligerswerk. Hier vind u een fragment:

ONDERWIJS

Ouder je bent het en je blijft het (2010)

Hoe kunnen onderwijs en welzijn samenwerken om ouders aan de zijlijn zo volwaardig mogelijk te betrekken bij het onderwijs van hun kind?).Heel wat ouders die aan de zijlijn geraakten door een echtscheiding of plaatsing van hun kinderen lijden onder verlies van hun oorspronkelijk positie als ouder.

  • Brochure (20 MB, zwaar bestand, wees geduldig bij het downloaden)

Hebben wij als ouder in de armoede ook een plaats op school? (2010)

Charter Communicatie tussen school en ouders (2010)

Scholen die dit charter ondertekenen engageren zich om met het hele team werk te maken van een goede communicatie met alle ouders van leerlingen in hun school.