Stemwijzer betaalbaar wonen

Wonen is een basisrecht. Dat recht staat zwaar onder druk. Er is nood aan een sociaal en betaalbaar woonbeleid. De Vlaamse verkiezingen op 9 juni spelen daarbij een cruciale rol. De Gentse Wooncoalitie lanceert een stemwijzer om kiezers te informeren over de positie van de verschillende politieke partijen. 

De recente resultaten van de dak- en thuisloosheidstelling in Gent waren hallucinant: 2490 personen hadden in 2023 geen vaste woonplaats. In 2020 waren dat nog 1873 mensen. 

En dakloosheid is geen alleenstaand probleem. Werken, je administratie op orde houden, studeren, je kinderen opvoeden, revalideren… allemaal zaken die zoveel moeilijker – soms haast onmogelijk – zijn als je geen betaalbaar en degelijk dak boven je hoofd hebt. Ook voor studenten en jonge starters, alleenstaanden uit de middenklasse is de toegang tot een betaalbaar kot of appartement al lang geen evidentie meer.

DE GENTSE WOONCOALITIE

Verschillende Gentse middenveldorganisaties en burgerbewegingen maken zich dan ook terecht zorgen over deze tendens. We richtten eind 2021 de Gentse Wooncoalitie op, dat zich inzet voor betaalbaar en sociaal wonen en een rechtvaardig woonbeleid. 

Met de inbreng van burgers, organisaties en experts formuleerden we 30 topprioriteiten. 6 hiervan werden vorig jaar actief aangepakt in samenwerking met de Stad Gent. Daarnaast organiseerden we ook verschillende acties en voerden campagne rond de Gentse volksraadpleging.

DE STEMWIJZER

Met de verkiezingen in zicht wil de Wooncoalitie burgers informeren over de standpunten van de verschillende Vlaamse partijen. Daarom lanceren we de campagne ‘Stem voor Betaalbaar Wonen’. 

De coalitie stelde een stemwijzer op met 10 eisen rond sociaal en betaalbaar wonen. Op basis van deze eisen werden de partijen aangeschreven. Zij konden volledig, deels of niet akkoord gaan met de stellingen en hun keuze uitleggen. Stemadvies wordt er bewust niet gegeven; enkel een duidelijke weergave van de verschillen tussen partijen als het op betaalbaar wonen aankomt.

De stemwijzer kan je hieronder raadplegen, en hier als pdf downloaden.
Meer informatie via de Gentse Wooncoalitie