Bezoek van schepen Van Braeckevelt

Sinds enkele maanden staat het thema ‘afval in Nieuw Gent‘ in de kijker bij De Zuidpoort.

Verschillende buurtbewoners komen op regelmatige basis samen in een werkgroep om hun bevindingen te bespreken en oplossingen te vinden voor terugkerende problemen. In december sloten Stad Gent, Ivago en Mooimakers al een eerste maal aan bij de groep om naar de resultaten te luisteren. Het verslag lees je hier.

Op vrijdag 12 januari kwamen alle partijen opnieuw samen en vervoegde schepen Bram Van Braeckevelt de groep. Als voorzitter van IVAGO is hij nauw betrokken in het afvalbeleid. Ook Thuispunt Gent sloot mee aan.

We begonnen de samenkomst met een korte wandeling in de buurt, tussen de hoogbouw van Nieuw Gent. Zwerfafval en sluikstort zijn daar een groot probleem, tot grote frustratie van buurtbewoners die op zoek gaan naar oorzaken en oplossingen. Het afval meer ophalen is in dit geval geen goede of duurzame oplossing, maar wat dan wel?

Eenmaal terug in De Zuidpoort deelde de werkgroep enkele aanbevelingen voor een propere buurt:

 • Ervaringskennis meenemen:

  Het beleid wordt geschreven door beleidsmakers met academische en professionele kennis, maar ervaringskennis wordt vaak vergeten. Ervaringskennis moet zo vroeg mogelijk meegenomen worden, niet pas bij de evaluatie van een project of om iets af te toetsen. Samen nadenken leidt tot meer verschillende perspectieven. Dit zorgt voor meer gedragenheid, minder klachten en ontevredenheid.

 • Heldere communicatie:

  Persoonlijk contact is beter dan affiches of communicatie per post. Daarnaast is het ook belangrijk om de communicatie af te stellen op de doelgroep en alle nodige informatie (zo kort mogelijk) te bundelen.

 • Inzetten op nabijheid:

  Organiseer lokale ophalingen in de buurt, via mobiele recyclageparken of wijkplekken om klein elektro en frituurvet te verzamelen.

 • Zorg ervoor dat iedereen zijn rol opneemt:
  Er is nood aan onthaalmedewerkers van diensten die goed op de hoogte zijn. Zowel bij IVAGO zelf, als bij belangrijke partners (zoals Thuispunt Gent).
 • Druk blijven uitoefenen op bovenlokaal niveau:
  Voor een ander beleid. Bv. blijven inzetten dat de producent betaalt voor hun verpakking in plaats van de consument.

In 2024 blijft de werkgroep afval samenkomen en externe partners betrekken. We hopen samen tot concrete oplossingen te komen die leiden tot een nette buurt.

Daarnaast loopt er ook een project met Mooimakers rond heldere communicatie. We ontwikkelen een infosheet voor gebruikers van de ondergrondse containers en bekijken enkele van de IVAGO-brieven.

We houden jullie op de hoogte!