Afval in Nieuw Gent: een analyse door bewoners

De problemen rond sluikstort en zwerfvuil leggen veel druk op de leefbaarheid in Nieuw Gent, zo bleek uit bevraging van bewoners. In De Zuidpoort komt een groep gemotiveerde wijkbewoners regelmatig samen om ervaringen te delen rond afval in de wijk en te zoeken naar oplossingen. Een duurzame oplossing werkt in op de oorzaken van een probleem en beïnvloedt zo de negatieve gevolgen. 

De voorstellen tot verandering die uit de bewonersgroep komen, richten zich deels tot verschillende diensten en instanties. Daarnaast zijn er ook ideeën die door de bewoners in samenwerking met wijkpartners gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de ervaring van bewoners kunnen we stellen dat de grootste drempels te herleiden zijn tot:

  • een te duur en te complex systeem 
  • het krijgen en begrijpen van de juiste informatie omtrent afval en 
  • het zich betrokken voelen op de omgeving (en dus ook gedeelde verantwoordelijkheid ervaren).

Op donderdag 14 december kwam de werkgroep afval samen en sloten Febe (kabinetsmedewerker van schepen Van Braeckevelt), Tijl (Mooimakers) en Tomas (afvalsteward Ivago) mee aan. Ze luisterden naar de bezorgdheden en oplossingen van de groep en gaven waar nodig omkaderende uitleg. Het was een fijne samenwerking die zeker vervolgd wordt!

Wil je graag meer lezen over de bevindingen van de werkgroep afval? Lees hier het verslag.