Bevraging leefbaarheid Nieuw-Gent / UZ

Tijdens de maanden mei en juni trokken we de wijk Nieuw-Gent / UZ in met het thema ‘leefbaarheid’. Via de methodiek van de beleidsbabbels gingen we op verschillende vindplaatsen in gesprek met bewoners. Tijdens de voedselbedeling ‘het Geraarke’, Let’s save food, aan de inkom van het wijkgezondheidscentrum en met een koffiekar tussen enkele woonblokken vroegen we naar de mening van de buurtbewoners. 

Als aanbod werden VOG-bonnen voorzien, waarmee mensen een gratis maaltijd in het sociaal restaurant kunnen halen. Via het aanbod willen we mensen toeleiden naar het sociaal restaurant in hun wijk en ontmoeting creëren. Anderzijds doen we op deze manier ook aan rechten verkennen door via de VOG-bonnen te peilen naar het al dan niet bezitten van een UITpas met kansentarief.

Via het thema leefbaarheid willen we in kaart brengen waarom mensen wel of niet graag in hun wijk wonen. Hoe een wijk leeft en beweegt is per wijk afhankelijk, daarom gingen we met de bewoners in gesprek. We hadden over verschillende thema’s, zoals kwaliteit van hun woning, afval, buren en veiligheid.

De resultaten kan je lezen in de bundel hieronder.