Beleidsbabbels

Sinds enkele maanden trekken we breed de wijk in met onze beleidsbabbels. Via de beleidsbabbels bevragen we mensen naar hun ervaringen, zorgen, bevindingen, wensen… over verschillende thema’s die hen aanbelangen. Dat doen we steeds op verschillende vindplaatsen, met een kop koffie en een goede babbel. Doorheen die talloze gesprekken horen we vele verhalen, ideeën en wensen. Die verzamelen we in een signalenbundel. Onze bevindingen kan je onderaan dit bericht lezen.

Om tot volwaardige beleidsparticipatie te komen gaan we dit werkjaar van start met een beleidsgroep, die parallel aan de beleidsbabbels loopt. Via de beleidsgroep willen we een diepgaander en langdurig groepstraject opstarten. Met deze groep trachten we vanuit het perspectief van mensen met armoede-ervaring tot aanbevelingen voor structurele verandering te komen. De beleidsgroep wordt versterkt door de beleidsbabbels. Enerzijds op basis van input die verzameld wordt tijdens de beleidsbabbels (signalen, verhalen, probleemstelling…), waardoor méér mensen en dus méér en diverse stemmen gehoord worden. Anderzijds vormen de beleidsbabbels een nieuwe en laagdrempelige manier om mensen te laten kennismaken met de beleidsgroep én het thema waarmee we aan de slag zijn. 

Download de signalenbundel hier.