Bezoek van Vooruit

Op dinsdag 29 augustus kwamen schepen Astrid de Bruycker en haar kabinetsmedewerker Neelke Vernaillen van politieke partij Vooruit op bezoek bij De Zuidpoort. Een twintigtal vrijwilligers en bezoekers, en regisseur armoedebestrijding Koen Geirnaert sloten mee aan rond de tafel om samen in gesprek te gaan.

We stelden onszelf en De Zuidpoort voor op basis van onze drie pijlers: Samen strijden, samen zijn en samen werken. 

Enkele zaken die we bespraken:

Mainur vertelde over waarom ze een dossier indiende voor het wijkbudget, samen met de Zuidpoort. Dit vertrekt vanuit noden in de verschillende hoogbouwblokken in Nieuw Gent. Mainur vertelde bijvoorbeeld over het belang van het onthaal van nieuwe bewoners, om hen mee te nemen in eenvoudige zaken zoals hoe het vuilnis te sorteren. En over hoe belangrijk het is om als bewoners in gesprek te kunnen gaan met de huisvestingsmaatschappij.

An had het over ons traject Heldere communicatie. We merkten hoe (overheids)communicatie vaak niet goed begrepen wordt door te moeilijk taalgebruik. Vooral tijdens Corona bleek dit problematisch: bezoekers hadden soms moeite met interpreteren van de maatregelen of informatie over de ziekte en vaccins. Medewerker Steven ging aan de slag en maakte overzichtelijke schema’s, visueel ondersteunt met iconen. Dit bleef niet onopgemerkt en De Zuidpoort werd gecontacteerd door o.a. Ivago en Stad Gent. We herwerkten hun brieven met heldere taal en lay-out.

In het proces verzamelden we een hele hoop tips, en stelden een hulpdocument op waarmee organisaties hun eigen communicatie onder handen kunnen nemen. Schepen De Bruycker deelde mee dat dit document ook opgepikt werd door medewerkers van Stad Gent, en hoe de dienst communicatie actief werkt om hun eigen communicatie meer toegankelijk op te stellen.

We hadden het over de blik van de maatschappij op armoede. De stigmatisering van mensen in armoedesituatie lijkt opnieuw toe te nemen, we merken dat onder andere door uitspraken en voorstellen van politieke partijen. We hamerden op het belang van het optrekken van de laagste inkomens boven de Europese armoedegrens, en pleitten voor een Gents experiment met onvoorwaardelijk geld. Neelke Vernaillen (de kabinetsmedewerker van Astrid De Bruycker en Rudy Coddens) wees ook op een aanvullende nood: dat het belangrijk is om als maatschappij alle talenten in te zetten en te erkennen dat er verschillende vormen van activering zijn gaande van het verbreken van sociaal isolement, over begeleid werk tot zelfstandig werken.

Daarnaast bespraken we ook de nood aan ervaringsdeskundigen in beleid. Mensen met armoede-ervaring worden nog steeds amper betrokken in het nemen van (politieke) beslissingen, terwijl hun ervaringskennis heel belangrijke input kan geven.

Kabinetsmedewerker Neelke Vernaillen

We hadden het ook over initiatieven als Rap Op Stap, Pretloket en Op Congé – onze vrijetijdsinitiatieven. Viviane vertelde dat het belangrijkste aspect hiervan is dat het mensen met een beperkt budget naar buiten brengt en zorgt voor sociaal contact. Toch blijft het duur voor mensen die in armoede leven. Meer budget voor deze initiatieven en gratis (buurt)evenementen zijn dus noodzakelijk.

Ook UiTPAS kwam ter sprake. Een belangrijk initiatief, toch merken we dat er nog steeds mensen die er recht op hebben zijn die dit niet kennen. Het blijft belangrijk om de grote spelers die niet aangesloten zijn (bv. Kinepolis) aan te sporen om er deel van uit te maken.

Het was een interessante samenkomst waar iedereen de kans kreeg om zijn mening te delen, met respect voor de ander. Bedankt aan iedereen die erbij was!

schepen Astrid de Bruycker
alle aanwezigen