#Recht op betaalbaar wonen

Het is 5 voor 12! De woonproblematiek dreigt uit zijn voegen te barsten …

Heel wat organisaties (Gents Collectief tegen armoede, Gents Solidariteitsfonds, KRAS, SAAMO, CAW, vakbonden, …) slaan de handen in elkaar. Het is immers tijd voor actie!

We vertalen de concrete woonverhalen van mensen naar beleidseisen (Gents en Vlaams). We doen dit op 6 actiedagen onder de stadshal. We zetten telkens een ander thema centraal. De concrete thema’s en data vind je onderaan dit bericht.

Actiedag op vrijdag 13 mei

Op vrijdag 13 mei staat dak- en thuisloosheid centraal. Het snel stijgende aantal mensen die dakloos zijn/worden, vraagt dringend actie. Je kan terecht onder de Stadshal tussen 18h en 20h.

  • Je kan er luisteren naar getuigenissen of zelf iets vertellen.
  • Je kan meebouwen aan het woondroomhuis door jouw nood of droom op een kaart te schrijven.
  • Je kan in gesprek gaan met beleidsmakers.

17 oktober

Op 17/10 – werelddag van verzet tegen armoede – trekken we met de verzamelde eisen en verhalen én ons woondroomhuis naar Brussel. Want dat is wellicht onze allergrootste eis: dialoog en actie op het hoogste niveau!
In Gent komen we zoals elk jaar samen, wellicht aan het Sint-Pietersplein.

Met de Zuidpoort gaan we met de baksteenkaarten in de wijk aan de slag, onder andere op het buurtfeest van 11 juni.

De verschillende actiedagen

DatumUrenFocus
VRIJDAG 15 APRIL16 – 18groeps- en crisisopvang van vluchtelingen (mensen met en zonder papieren
VRIJDAG 13 MEI18 – 20Housing First als buffer
VRIJDAG 24 JUNIvanaf 16sociale huisvesting
Gentse FeestenGrondzaak
VRIJDAG 19 AUGUSTUSvanaf 16private huurwoningen: huursubsidies en kwaliteitsonderzoek
VRIJDAG 23 SEPTEMBERvanaf 16alternatieve woonvormen
MAANDAG 17 OKTOBERSamen naar Brussel op de Werelddag van verzet tegen armoede
én
samenkomst in Gent

Meer informatie op www.geenenkelmensopstraat.be.