#Recht op betaalbaar wonen

Het is 5 voor 12! De woonproblematiek dreigt uit zijn voegen te barsten … Heel wat organisaties (Gents Collectief tegen armoede, Gents Solidariteitsfonds, KRAS, SAAMO, CAW, vakbonden, …) slaan de handen in elkaar.

Lees verder »