Videoboodschap van schepen Astrid De Bruycker

Enkele weken geleden kon je hier lezen dat schepen De Bruycker haar beleidsnota was goedgekeurd. Over hoe we de komende jaren samen de stad maken.

Omdat niet iedereen graag of vlot leest, kan je hier het voorwoord beluisteren. De volledige nota zou wat lang worden 😉
Maar die kan je hier downloaden.Zodra onze publicatie Beste Burger klaar is, lees je het hier! Die gaat over over beleidsparticiaptie met álle burgers.
De afwerking verloopt trager dan voorzien omwille van de C*r*n*-maatregelen.