Beleidsnota Participatie goedgekeurd

Maandagavond werd de Beleidsnota Participatie en Wijkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad!

Daarin staan heel wat plannen. Over hoe Gentenaren mee zullen beslissen wat er gebeurt in onze stad. Dat zal dikwijls starten vanuit jouw eigen wijk.

Klik hier om de volledig nota te lezen.

Schepen Astrid De Bruycker liet zich daarvoor onder andere inspireren door een gesprek die we in juli met haar hadden. Daar stelden we onze Beste Burger voor. Die vertelt wat wij belangrijk vinden bij beleidsparticipatie.

Wij kijken uit naar de toekomst en verdere samenwerking!


We delen alvast hier het voorwoord:

Beste lezer

“Oeps, Astrid heeft de burgers laten vallen!” Hilariteit in de zaal. Michelle van de Zuidpoort speelt ‘schepen Astrid’; een dienblad met tientallen burgertjes in snoep is haar zopas ontglipt. Ik lach mee, maar kan niet om de eerste boodschap van Michelle en haar deelgenoten heen. De leden van deze vereniging waar armen het woord nemen, hebben wel vaker het gevoel dat ‘de politiek’ hen laat vallen. Zal dit stadsbestuur met haar uitdrukkelijk engagement om participatief te werken beterschap brengen? Samen met enkele stadsmedewerkers krijg ik die avond alvast een reeks ingrediënten aangereikt. Ze moeten helpen om beleidsparticipatie met alle burgers waar te maken. Inlevingsvermogen, tijd, duidelijke taal, kansen om samen te beslissen, zijn er slechts enkele van. Wat opvalt: het eerste en het laatste ingrediënt zijn hetzelfde: vertrouwen. Vertrouwen van politici en ambtenaren in de capaciteiten van de burgers om samen de stad te maken; vertrouwen van diezelfde burgers in het feit dat hun overheid het echt meent met hun voorstellen.

In deze beleidsnota vind je de bouwstenen waarmee de Stad Gent stap voor stap aan dat vertrouwen zal verderbouwen. We beginnen niet toevallig met onze wijken, met de bewuste keuze voor nabijheid. Nabijheid, en sterke netwerken in de stad en haar wijken zijn niet minder dan van levensbelang. Dat bleek duidelijker dan ooit bij de uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020. Prof. Em. Jan De Maeseneer, voorzitter van de Gentse Gezondheidsraad, ziet in de samenwerking op wijkniveau een verklaring waarom het virus in de eerste maanden relatief onder controle bleef in Gent: “Dat is de lange traditie in onze stad van samenwerking op wijkniveau. OCMW, sociale regisseurs, allerlei initiatieven in de wijken zorgen voor een breed netwerk waardoor iedereen, ook de kwetsbaarste groepen in Gent, bereikt wordt.”

Dat breed en sterk netwerk is ook precies wat we nodig hebben om samen stad te maken. Gent barst van talent en engagement: bij onze burgers en hun verenigingen, onze bedrijven, de talrijke kennisinstellingen en bij de ambtenaren. Waar zij de handen in elkaar slaan, komen de oplossingen vanzelf. Deze nota beschrijft de actieve rol die de Stad Gent in dat samen stad maken zal spelen. Want meer participatie, meer initiatief van burgers en partners in de stad, betekent niet dat de overheid zich kan of moet terugtrekken. Het betekent wel dat de overheid zich anders opstelt. We scheppen voorwaarden en maken ruimte om samen met velen verantwoordelijkheid op te nemen voor de stad die ons zo dierbaar is.

Het dienblad met burgertjes is weer netjes opgeruimd. Hier en daar smikkelt iemand van een snoepje. Het inspraakmoment zit erop. In de brochure “Beste Burger” lees ik achteraf: “Zowel beleidsmakers als burgers kunnen groeien in het participeren. Zo wordt wij-zij, WIJ. Al doende zullen we allemaal leren.”

Ik wens ons allen veel leerplezier.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Buurtwerk, Participatie en Openbaar Groen

Gent, 12 september 2020