Op bezoek bij de koningin

Vandaag waren we op bezoek bij de koningin! 
Naar aanleiding van de Federale Prijs Armoedebestrijding werden we uitgenodigd op het paleis voor een rondetafelgesprek met de Hare Majesteit. 
De koningin was erg oprecht geïnteresseerd en goed geïnformeerd. In volgende overleggen strijdt ze mee om de stem van mensen in armoede te versterken en benadrukt ze dat er meer moet geluisterd worden dan gepraat (zoals te lezen valt in ‘De StressWeg – op weg naar sterke gesprekken in hulpverlening‘).

De discussie sloot naadloos aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die als kerngedachte hebben: “leaving no one behind / niemand uitsluiten”. Als VN-Pleitbezorger van de ontwikkelingsagenda 2030 steunt de Koningin ieder initiatief dat bijdraagt tot de versnelde realisatie van deze doelstellingen.

Minister van Armoedebestrijding (Wouter Beke) sloot ook aan en erkende het belang van de stem van mensen met armoede-ervaring. In de onderhandelingen blijft hij hameren op de nagel ‘werk werk werk’. Wat ons ongerust maakt over mensen die niet kúnnen werken. 
Geruststellender was de boodschap dat de uitkeringen moeten opgetrokken worden boven de Europese armoedegrens!

Intussen blijven wij opgetogen met alle erkenning die we uit heel verschillende hoeken krijgen. Het motiveert ons om de strijd verder te zetten en zelfs nog op te voeren!