Vorming Stressweg

Mensen in armoede ervaren heel wat stress in gesprekken. Terwijl die gesprekken helpend bedoeld zijn, worden ze niet zo ervaren. De Zuidpoort heeft op basis van een langdurig traject met een groep mensen met armoede-ervaring, de vorming ‘Stressweg’ ontwikkeld. Ze brengt in kaart wat de kenmerken zijn van een goed en sterk hulpverleningsgesprek.

HOE?

We laten je kennis maken met 4 belangrijke fasen binnen een hulpverleningsgesprek met 21 kenmerken die daaraan gelinkt zijn. Over o.a. privacy,  begeleiding, samen afspraken maken, opvolging, …

Bij elk kenmerk vertellen mensen in een kwetsbare situatie waarom het voor hen belangrijk is. Samen gaan we op zoek hoe dat in jouw organisatie kan toegepast worden.

Deze vorming geven we in duo. Een vormingswerker en minstens 1 iemand die ervaring heeft in een kwetsbare situatie.