Privacyverklaring

Als De Zuidpoort verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze bezoekers, vrijwilligers en deelnemers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn

Lees verder »