FAQ

[toc]

Activiteiten

Wat doen jullie concreet?

Een overzicht van onze activiteiten vind je hier: https://www.dezuidpoortgent.be/activiteiten/

Bereik

Tot wie richt De Zuidpoort zich?

Iedereen is welkom. We zorgen expliciet voor de mix van mensen mét en zonder armoede-ervaring. Dat werkt verrijkend in beide richtingen.

Communicatie

Waar kan ik jullie logo terugvinden?

Op https://www.dezuidpoortgent.be/logo/

Doelstellingen

Wat is de doelstelling van De Zuidpoort?

Armoede bestrijden door mensen met en zonder armoede sterker te maken om het beleid en samenleving te beïnvloeden.

Wat is de missie?

Als vereniging waar armen het woord nemen, onderschrijft de Zuidpoort uiteraard de zes wettelijke criteria:

1. Armen verenigen zich
2. Armen nemen het woord
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
5. Dialoog en vorming
6. De vereniging blijft armen zoeken.

Elke dag weer proberen wij dit waar te maken en tastbare vorm te geven aan wat er nodig is, willen wij inderdaad, in de praktijk, een vereniging zijn “waar armen het woord nemen” en strijdbaar werken aan een betere toekomst.

Wat is de visie?

De Zuidpoort wil armoede en sociale uitsluiting bestrijden.

De spiraal van de armoede waarin mensen geboren worden of belanden – ongewild en onschuldig – ondermijnt de status van het mens-zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, tewerkstelling, relatiebekwaamheid en gezinsleven worden aanhoudend bedreigd. Het is deze spiraal die verantwoordelijk is voor een complete sociale uitsluiting en alle toekomstperspectief voor volwassenen en vooral kinderen uitbant.

De Zuidpoort is een welzijnsschakel die werkt als een vereniging waar armen het woord nemen.

Om haar doel te bereiken

  • zoekt De Zuidpoort mensen in armoede en medestanders op en moedigt ze aan om samen te komen;
  • biedt De Zuidpoort kansen op persoonlijke ontwikkeling binnen de vereniging en naar buiten toe;
  • versterkt De Zuidpoort de stem van wie leeft in armoede in de samenleving, ondermeer met het oog op:
    • het brengen van getuigenissen (zowel over hun ervaring van leven in armoede als over de bijdrage van een vereniging als De Zuidpoort in hun strijd tegen armoede en uitsluiting);
    • structurele veranderingen in de samenleving (= samenwerking met organisaties en beleidsinstanties).

De Zuidpoort werkt als een samenspel tussen mensen die in armoede leven en medestanders en in een netwerk met andere organisaties en instellingen die het bereiken van haar doelstelling versterken.

Zo draagt De Zuidpoort bij tot het werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt.

Wat is het speelveld van de organisatie?

Naar gelang het behandelde thema gaan we de dialoog aan met de buurt, stad, Vlaamse Gemeenschap, Federale Gemeenschap, …

Financieel

Hoe wordt de organisatie gefinancierd?

We ontvangen subsidies van Stad Gent en Vlaanderen. Elk voor ongeveer 1/2 VTE. Daarnaast zijn er ook jaarlijks enkele giften.

Hoeveel mensen werken er bij jullie, betaald en onbetaald?

1 voltijds personeelslid wordt betaald. Er zijn op dit moment een 30-tal begeleidende vrijwilligers actief.

Geschiedenis

Wanneer is De Zuidpoort ontstaan?

De vereniging is opgericht per statuut op 13/11/1996:

In 1995 voert Welzijnszorg campagne onder de slogan ‘geef kleur aan solidariteit’. De zes parochies in het Zuiden van Gent steunen als Welzijnszorgproject de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen. Een grote groep vrijwilligers bezoekt de Beweging en slaat zelf de handen in elkaar. Ze richten De Zuidpoort op: een vrijwilligersinitiatief dat vorm moet geven aan solidariteit naar mensen in armoede die tot dan toe grotendeels aangewezen waren op sociale diensten in de historisch armere buurten in het Noorden van Gent: de zogenaamde 19de eeuwse gordel.

De vrijwilligersgroep sluit zich in 1996 aan bij Welzijnsschakels. Daar krijgen ze de noodzakelijke vorming over de leefwereld van mensen in armoede en hoe je als vrijwilligersgroep kan inspelen op hun noden. De groep kiest ervoor ontmoeting centraal te stellen en opent in 1997 een eerste ontmoetingshuis. Het bereiken van mensen in armoede verloopt heel traag, maar geleidelijk aan vormt zich toch een groep van mensen met en zonder armoede-ervaring die een verenigingsleven op gang brengen: ontmoeting vertaalt zich in gezellige en diepere gesprekken, op vraag van een aantal mensen worden de eerste maaltijden bereid, in de zomer van ’98 trekt de groep voor een eerste maal voor een korte vakantie naar Everbeek.

Mensen in armoede samenbrengen, inspraak en vorming organiseren, het zijn activiteiten die De Zuidpoort in de richting doen ontwikkelen als een vereniging waar armen het woord nemen. Vanaf 1999 ontvangt de vereniging voor een eerste maal een kleine subsidie, we maken kennis met de forumvergaderingen georganiseerd door het toenmalige Vlaams Forum Armoedebestrijding en een jaar later beslist de Raad van Bestuur om de spaarcenten te investeren in een aanwerving van een eerste deeltijdse beroepskracht die een meer structurele groepswerking en –dialoog moet opstarten en begeleiden.

De Zuidpoort kiest voor vrijwilligerswerk, ondersteund door een professionele coördinator. We werken structureel samen met Basiseducatie Gent-Eeklo. Ze ondersteunen en begeleiden onze themawerking en de Steungroep Werk en Opleiding.

De Zuidpoort is lid van Kras en de Gentse OverlegTafel (GOT) van verenigingen waar armen het woord nemen. Hierin werken we samen met de collega-verenigingen Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen en SIVI, Samenlevingsopbouw Gent en de Cel Armoede van de stad Gent en het OCMW Gent. Op Vlaams niveau sluiten we aan bij Welzijnsschakels en het Netwerk tegen Armoede.