Doe een GIFT

Elke gift maakt het verschil!

Jouw gift ondersteunt onze dagelijkse werking: de ontmoetingsmomenten, het vrije tijdsaanbod, de vaste kosten, het onderhoud van onze tuin… en nog zoveel meer.

Wat zijn jouw voordelen?
Je draagt je steentje bij op vlak van armoedebestrijding.
Je helpt mensen in armoede om toegang te vinden tot onderwijs, cultuur, sport, werk,.. en om structurele oplossingen te zoeken voor problemen waar mensen die in armoede leven mee te maken hebben.

Wat gebeurd er met jouw centen?

  • 50€ Broodmaaltijd voor 25 personen
  • 100€ Culturele uitstap voor 10 personen
  • 250€ warme driegangen maaltijd voor 50 personen
  • 500€ één maand huur

Je kan op ons vertrouwen: wij zijn een van de 58 verenigingen waar armen het woord nemen van het Netwerk tegen Armoede.

Heel wat van onze activiteiten starten of eindigen met een maaltijd. Het is een manier om ons te verbinden, je hart te luchten, je maag te vullen… Op een lege maag kan immers niemand nadenken hé.
Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Onze deelnemers dragen altijd een klein steentje bij maar we kunnen jouw hulp zeker ook gebruiken!

Daarnaast kost ons personeel handen vol geld. Gelukkig doen ze daar fantastisch veel werk voor, maar we kunnen er geen doekjes om winden, ze kosten veel geld. Onze organisatie zou zonder hen bijlange niet zoveel kunnen verwezenlijken. Geef ons een duwtje in de rug om de strijd tegen armoede verder te zetten en onze personeelsleden te kunnen verwennen en houden .

MET FISCAAL ATTEST

Hoe doe je dat?

vanaf 40 € per jaar bij dezelfde verenging heb je recht op een belastingsvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag. Voor een gift van 100€ geef je dus slechts 55€ uit. Het fiscaal attest heb je nodig voor belastingaangifte.

Het  Netwerk tegen Armoede zorgt dat alle verengingen fiscale attesten kunnen bezorgen aan hun donatoren. Zij bezorgen jouw centen en gegevens aan ons.
IBAN: BE86 8939 4407 0450
BIC: VDSPBE91
mededeling: ‘De Zuidpoort’

Opgelet u kan nooit meer belastingen recuperen dan u heeft betaald. Als gepensioneerde betaalt u door gevolg van de belastingsvermindering voor pensioen nog maar weinig belasting. Dat betekent ook dat u maar weinig belastingen kunt recupereren via de fiscale aftrek voor giften.

ZONDER FISCAAL ATTEST

Kan je hier met deze tool rechtstreeks een storting uitvoeren.

IBAN: BE82 8915 8405 2568
BIC: VDSPBE91