Echo

De Echo wil een klankbord zijn van al wat leeft in en om de Zuidpoort. Om de drie maanden biedt hij een inkijk in wat wij doen, in onze projecten, soms ook in onze dromen. Hij moet tegelijk praktische informatie bieden en stof voor discussies aandragen. Er staat telkens een recept in voor een gezonde en goedkope maaltijd, maar ook een gedicht. Je leest er enthousiaste verslagen van uitstappen en korte stukjes over actuele thema’s. De Echo probeert zijn naam waar te maken.

Klik hier om de de huidige en afgelopen edities te downloaden.