Ieders Stem Telt 2024

Ruim 20 Gentse middenveldorganisaties (waaronder De Zuidpoort) bundelen de krachten tijdens dit verkiezingsjaar met Ieders Stem Telt Gent 2024. Het doel is om de noden en bezorgdheden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities hoog op de politieke agenda te krijgen en zo impact te realiseren. Vanaf dit jaar is er geen opkomstplicht meer voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, wat er vaak toe leidt dat mensen in een kwetsbare situatie niet stemmen. We willen in gesprek gaan met die groep, hen informeren en stimuleren om een weloverwogen stem uit te brengen.
 

Het partnerschap IST Gent schreef een nota met 17 prioriteiten om sociaal onrecht en uitsluiting tegen te gaan. De basis van deze nota zijn thema’s waar mensen in maatschappelijk kwetsbare posities van wakker liggen, gekoppeld aan pasklare en zeer concrete oplossingen en beleidsaanbevelingen.

Het Gents Collectief tegen Armoede (De Zuidpoort, vzw SIVI, BMLIK en JGIA) schreef mee aan het de nota van Ieders Stem Telt. Daarnaast schreven we een aanvulling, waarin we dieper ingaan op een aantal thema’s die we erg belangrijk vinden. We geven daarin onze visie op beleidsparticipatie en basishulp, en vullen het memorandum van IST op sommige punten aan. De aanvulling bestaat soms uit eigen praktijken die we willen aanbieden als manier om beleid te maken, soms uit ervaringen van mensen, soms uit meer gedetailleerde aanbevelingen. 

IMPACT OP DE POLITIEK

Met deze nota willen we impact krijgen op de politiek. We laten vooral de mensen in maatschappelijk kwetsbare posities zelf aan het woord. We gaan op zoek naar politici die hun belangen willen behartigen. Zo willen we de kloof met de politiek verkleinen en het pad effenen voor een beleid dat onrecht aanpakt.