Ontdek de wijksafari

Het afgelopen jaar werkten we aan een nieuw project: de wijksafari. Het is een gids naar sociale organisaties in de wijk en een handig hulpmiddel om het aanbod in onze buurt overzichtelijk te maken voor bewoners.

De wijksafari is een fichebak met kaarten die de buurtbewoners helpen om de juiste ondersteuning te vinden. Hij is opgedeeld in verschillende categorieën zoals vrije tijd, gezondheid, materiële ondersteuning, algemene hulp- en dienstverlening, … De kaarten worden regelmatig aangepast of uitgebreid als het aanbod verandert. 

Op die manier kunnen we mensen met een hulpvraag sneller naar het passende aanbod doorverwijzen. Een fiche geeft meteen alle nodige info op één kaartje.

Je vindt de wijksafari momenteel op vier plaatsen: in de Serre, bij het Geraarke tijdens de voedselbedeling, bij het inloopteam en in de wachtzaal van het Wijkgezondheidscentrum. Op die manier kunnen we een grote verscheidenheid aan mensen bereiken.

Daarnaast wordt het ook gebruikt door hulpverleners en vrijwilligers om mensen met vragen makkelijker door te verwijzen. Zo wordt de wijksafari in basisschool De Panda gebruikt door de brugfiguur, en in De Serre schakelen vrijwilligers de fiches in bij vragen van bezoekers en andere vrijwilligers. 

We willen graag de wijksafari op meer locaties verspreiden.
Zo maken we het buurtaanbod bekend en overzichtelijk voor mensen die moeite hebben met het vinden of begrijpen van informatie.

Jouw gift kan ons daarbij helpen. Meer informatie via deze pagina