Wooncoalitie in de pers

De persconferentie van gisteren, 16 oktober, werd opgepikt door verschillende media. 

IN DE PERS 

VRT – Gent en 50 organisaties eisen dat betaalbaar wonen topprioriteit wordt in Vlaanderen

Radio 2 – De reacties van schepen Heyse en burgemeester De Clercq

HLN – Na Gents referendum rond betaalbaar wonen: “Vlaanderen moet meer geld vrijmaken”

Nieuwsblad – “Vlaanderen, steek een serieuze tand bij”: tientallen organisaties én het stadsbestuur zijn het eens over betaalbaar wonen

AVS – “Maak van betaalbaar wonen een topprioriteit”

Stad Gent – Wooncoalitie en Stad Gent: ‘Betaalbaar wonen moet topprioriteit Vlaamse overheid worden’

DE PERSCONFERENTIE

Graag delen we ook nog een stukje uit de persconferentie. De volledige perstekst kan je hier lezen.
Aan het woord waren Zuidpoort-coördinator Esther, Kathleen – ervaringsdeskundige bij SAAMO en schepenen Tine Heyse, Rudy Coddens en burgemeester Mathias De Clercq voor Stad Gent:

Sinds 2022 werken we met een 50tal Gentse organisaties samen rond het woonthema: dak- en thuisloosheid, sociale huur, private huurinitiatieven voor kwetsbare bewoners, alternatieve woonvormen, …

Samen sloegen we de handen in elkaar om meer en beter woonbeleid te vragen aan onze verschillende overheden. Welzijnsactoren die elke dag geconfronteerd worden met de hopeloze zoektocht van kwetsbare groepen op onze woonmarkt. Nieuwe woonactoren die vanuit die radeloosheid zelf aan de slag gaan op zoek naar innovatieve woonoplossingen.

We kiezen er sinds 2022 voor om als 1 stem te spreken, om als 1 stem te ijveren voor een geïntegreerd woonbeleid. Omdat we elke dag in de praktijk voelen hoe de verschillende thema’s niet zonder elkaar kunnen. In plaats van elk afzonderlijk met onze klachten en voorstellen richting oplossers te trekken, kwamen we vorig jaar tot 30 gemeenschappelijk woonprioriteiten, deels gericht op de Stad Gent als oplosser, deels gericht op de Vlaamse of Federale overheid.

We vinden de persconferentie ook bijzonder omdat we deze organiseren als middenveld én stadsbestuur samen. We doen dit omdat we beide geloven in een sterk woonbeleid als één van de belangrijkste manieren om aan armoedebestrijding te doen. De volksraadpleging tien dagen geleden heeft nog eens bevestigd dat veel Gentenaars wakker liggen van betaalbaar wonen. Zowel de stad Gent als de wooncoalitie geloven dat het Vlaamse woonbeleid beter kan. Dat daar een belangrijke sleutel zit om meer betaalbaar wonen te realiseren. We organiseren deze persconferentie dan ook vandaag om die boodschap kracht bij te zetten.

Vlaanderen: maak werk van een beter woonbeleid, zodat goed wonen voor elke burger
betaalbaar kan zijn! 

De derde reden waarom we deze persconferentie bijzonder vinden, is omdat de zorg dat het thema wonen  beleidsoverschrijdend aangepakt moet worden, gedeeld wordt door dit stadsbestuur. De samenwerking tussen de schepenen voor wonen en welzijn heeft een aantal extra zaken mogelijk gemaakt. Het goed samenwerken van de domeinen wonen, welzijn, ruimtelijke ordening en energie is een vraag die we vandaag  ook gezamenlijk aan Vlaanderen stellen.