Gent2030 Doe­ners- en (om)denkersfestival

Gent is kandidaat om in 2030 de Europese Culturele Hoofdstad te worden. In de aanloop daarvan werd vorige week het ‘Doeners en (om)denkersfestival‘ georganiseerd, een initiatief om verschillende organisaties en gemeenschappen met elkaar te verbinden. De stad wil namelijk een ‘space of belonging’ zijn waarin iedereen zich thuis voelt.
 
Gedurende vijf dagen werden verschillende inspiratiesessies, workshops, debatten, etc. georganiseerd. Op de eerste dag van het festival, dinsdag 3 oktober, was De Zuidpoort één van de organisaties die sprak op de workshop ‘Hoe communiceren we in 2030?’ Het was een interactieve sessie over de toekomst van communicatie. Er werd bijvoorbeeld gesproken rond duidelijke en inclusieve communicatie en rond digitale communicatie. 
 
Deze workshop ging door in het cellarium van de Sint-Pieters-Abdij. An en Zahra, vrijwilligers uit De Zuidpoort, namen het woord rond laagdrempelige communicatie naar mensen in armoede toe. Hierbij werd de focus gelegd op toegankelijke communicatie met als voorbeelden de herwerkte brieven van IVAGO, de pictogrammen rond de Covid-19-maatregelen en de infographic van de volksraadpleging. Daarbij werd het belang van het verzamelen van gebruikerservaringen en het aftoetsen van de herwerkte zaken bij de gebruikersgroep benadrukt. An en Zahra sloten af met een boodschap rond participatie: als je participatie wilt realiseren, moet je de doelgroep betrekken in het hart van je organisatie. De mooie afsluitende quote klonk als volgt: ‘We leren om links en rechts te kijken om de straat over te steken, laat ons ook leren links en rechts kijken om te zien of we niemand achterlaten’.