Inspiratiemiddag ‘samen over drempels heen’

Na een aantal vruchtbare samenwerkingen met Gentse cultuuraanbieders in 2022 besloot het Gents Collectief om een inspiratiemiddag ‘samen over drempels heen‘ te organiseren.

Het globale opzet van deze middag was mensen in een kwetsbare positie toe te leiden naar het culturele aanbod. Maar liefst 10 Gentse cultuuraanbieders sprongen mee op de kar! 

Op 29 augustus werden we ontvangen in een prachtige vergaderzaal van het GUM.

We bekeken eerst samen de drempels die kwetsbare groepen ervaren bij culturele uitstappen.

We bleven niet hangen in woorden maar gingen over tot actie en smeedden vervolgens concrete plannen. We geloven heel sterk in de combinatie van een culturele voorstelling, museumbezoek, … met de bijpassende omkadering (workshop, …). Dit zorgt niet enkel voor meer inzicht in het culturele gebeuren, maar bevordert ook de goesting naar meer (cultuur).

En zo doken we in onze agenda’s en stelden een kalender op met een 12-tal culturele activiteiten, omhuld met een fijn stukje omkadering. Wat een succes! We kijken alvast uit naar wat komen zal!