Signalen belastingsmoment

Sinds een paar jaar organiseren we hulp bij het invullen van de belastingbrief.

We merken dat het georganiseerde aanbod van de FOD financiën niet volstaat – mensen vinden de weg niet naar deze hulp, krijgen te maken met een taalbarrière of worden niet goed geholpen.

Het toeval wil dat wij een vrijwilliger hebben die in de financiële sector werkt en aanbood om mensen hierbij te helpen. Zo konden wij de voorbije 3 jaar een aanbod voorzien voor buurtbewoners.

We probeerden mensen eerst te stimuleren om zelf naar het nummer van de belastingdienst te bellen. We deden dat eventueel ook samen met hen. Als dit niet volstond of als we merkten dat mensen het Nederlands onvoldoende machtig waren, schreven we hen in voor individuele ondersteuning. We hebben niemand geweigerd.
Uiteindelijk konden we ruim 90 mensen helpen!  

Vanuit de contacten en gesprekken kwamen er verschillende signalen naar voren die we kunnen clusteren in 4 categorieën. We bespreken deze in de signalenbundel die je onderaan deze tekst kan lezen.

We hopen dat deze signalen serieus worden genomen.

Download de signalenbundel over het belastingsmoment 2023 hier.