Colloquium ‘Armoede en rechtvaardige transitie’.

Vorige week donderdag trokken Manon en Magda richting Brussel voor het colloquium over ‘Armoede en rechtvaardige transitie’. 

Het colloquium (=diepgaand groepsgesprek) werd georganiseerd door het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.
Ze zaten in een panelgesprek over hoe digitalisering in de samenleving effect heeft op mensen in een armoedesituatie. De werkgroep heette: “Een goed bestuur op lange termijn: hoe omgaan met de digitalisering van de samenleving?”.
 
We weten dat digitalisering op zich niet onrechtvaardig is, maar wel de keuzes die daaromtrent gemaakt worden. 
Het panelgesprek ging over hoe digitalisering mensen in een kwetsbare positie nog harder raakt, over hoe ervaringsdeskundigheid van belang is in het nemen van beleidskeuzes op verschillende niveaus, over hoe we verder moeten dan de probleemstelling van digitalisering en over het belang van duidelijke communicatie in alle vormen – dus ook online
 
Het werd een interessante dag met echt tandemwerk!