Bezoek van de groen fractie

Op vrijdag 9 juni kregen we bezoek van de Groen fractie, naar aanleiding van de Megafoonprijs voor onze podcast ‘we zijn er’. De fractie wilde graag de bredere werking van de Zuidpoort leren kennen. Uiteindelijk mochten we verschillende mensen ontvangen: Schepen Evita Willaert en haar kabinetsmedewerkster, co-voorzitter van Jong Groen Gent Joren Gistelinck, Anita De Winter, gemeenteraardslid, en Dirk Spelier van het kabinet Watteeuw.

Personeel, bezoekers en vrijwilligers van de Zuidpoort vertelden over onze werking, waar we op botsen, welke uitdagingen we zien. Vanuit quotes en ervaringen van deelnemers gaven we aanbevelingen rond participatie, communicatie, leefbaarheid, wonen, vrije tijd en de groeiende stigmatisering van mensen in armoede. 

We gingen ook in op het feit dat organisaties als de Zuidpoort overbevraagd worden door gebrekkige dienstverlening van overheden. Het concrete voorbeeld hier was de belastingsaangifte: Vrijwilliger Carlos zal dit jaar bijna 90 mensen geholpen hebben bij het invullen van de belastingsaangifte – een dienst die de FOD Financiën eigenlijk zou moeten uitvoeren.
Onze ervaringen en signalen naar aanleiding van deze hulp zal worden meegenomen in een parlementaire vraag in het federale parlement. 


Daarna gingen we naar de Serre, waar we met een grotere groep in gesprek gingen. Aan de hand van een fragment uit de podcast gingen we in gesprek over de verschillende leefwerelden waar mensen met en zonder armoede-ervaring zich in bevinden, en hoe belangrijk het is ervaringskennis mee te nemen bij het opzetten van beleid. We koppelden ook terug hoe de deelnemers van ons parlement kijken naar verkiezingen en naar de partij Groen. 

Het werd een boeiende uitwisseling, dank aan iedereen die erbij was!